ΑΣΕΠ: Προς δημοσίευση η 2Ε/2021 Προκήρυξη για 33 θέσεις ειδικού επιστημονικού- τεχνικού προσωπικού

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 15:10
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
A- A A+

Γνωστοποιείται από τον ΑΣΕΠ ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2021 Προκήρυξη.

Η Προκήρυξη αφορά στην πλήρωση συνολικά τριάντα τριών (33) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ε.Ι.Ε., στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – ΑΘΗΝΑ και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ι.Τ.Ε. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 58, του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

 

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή