Ισότιμη πρόσβαση όλων στις θεραπείες πρότεινε ο υπουργός Υγείας Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 18:02
shutterstock
A- A A+

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Η καταγραφή των υπαρχουσών θεραπειών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η περίπτωση ελλείψεων, κοινή προμήθεια φαρμάκων για όλες τις χώρες και καλύτερο συντονισμό για την προστασία της δημόσιας υγείας, ήταν οι προτάσεις του υπουργού Υγείας Κύπρου Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο οποίος συμμετείχε σήμερα στις εργασίες του έκτακτου Συμβούλιου Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα και προκειμένου να βρεθούν λύσεις στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ οι αντιπροσωπείες κλήθηκαν να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα:

1. Πώς μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ευθυγραμμισμένη προσέγγιση για τα προληπτικά και προπαρασκευαστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας; Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη;

2. Δεδομένου ότι η επιδημική έξαρση της νόσου και άλλα σοβαρά περιστατικά σε τρίτες χώρες μπορούν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή αγορά φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού, ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν από κοινού προκειμένου να εξασφαλιστεί ο βιώσιμος εφοδιασμός της εσωτερικής αγοράς; Ποια θα ήταν τα πλέον κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου;

Ο υπουργός Υγείας Κύπρου Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρθηκε στην ανάγκη εφαρμογής των μηχανισμών της ΕΕ για την από κοινού προμήθεια εμβολίων, αντιϊκών φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και άλλων αναγκαίων ειδών για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους διασυνοριακών απειλών.

Το μέτρο αυτό, όπως είπε, αποτελεί επίσης ένα μέσο διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης όλων των κρατών μελών της ΕΕ στις απαραίτητες θεραπείες καθώς και βελτίωσης της αγοραστικής ισχύος τους.

Όπως τόνισε ο κ. Ιωάννου, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις αγορές, επιβάλλεται όπως καταρχήν γίνει καταγραφή και προσδιορισμός των ειδών που πιθανόν να εμφανίσουν  ελλείψεις και θεωρούνται ζωτικής σημασίας βάσει επιστημονικής εκτίμησης αναγκών, επεσήμανε ο Υπουργός Υγείας. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών στοχευμένων ενεργειών μέσω των διαφόρων μηχανισμών της ΕΕ για την κοινή προμήθεια φαρμάκων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε επαρκείς ποσότητες βάσει των αναγκών, είπε καταληκτικά.

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή