Αυστηρότερη συνταγογράφηση και περαιτέρω διείσδυση των γενοσήμων

Πολυνομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος Υγείας
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 09:58
UPD:10:57
REUTERS/LUCY NICHOLSON
A- A A+

Από την έντυπη έκδοση 

Αυστηρότερα κριτήρια και ποινές προκειμένου να ελέγχεται η συνταγογράφηση και παράλληλα να διασφαλιστεί η περαιτέρω διείσδυση των γενοσήμων περιέχει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου υγείας «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις». Το νομοσχέδιο διευθετεί σχεδόν το σύνολο των εκκρεμοτήτων του υπουργείου, με μόνη εξαίρεση το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της τιμολόγησης των φαρμάκων. Συγκεκριμένα, στα 146 άρθρα του περιγράφεται το νέο πλαίσιο για τις ιδιωτικές κλινικές, η κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, η δημιουργία κλειστών χώρων ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών, τα μητρώα ασθενών και πολλά ακόμη. 

  • Ιδιωτικές κλινικές: Το πολυνομοσχέδιο ξεκινά με άρθρα για τον «εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ιδιωτικών κλινικών» και κατά το υπουργείο Υγείας πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, που ενοποιεί όλες τις διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν τις ιδιωτικές κλινικές σε ένα νομοθέτημα. 
  • Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας: Το νομοσχέδιο επιβάλλει επίσης και το τέλος στο ΚΕΕΛΠΝΟ και στη θέση του δημιουργείται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Κατά τους νομοθέτες, το ελλιπές και χωρίς συνοχή θεσμικό πλαίσιο του ΚΕΕΛΠΝΟ έχει εμποδίσει, μεταξύ άλλων, τη θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων, την ενεργοποίηση διευθύνσεων. 
  • Κέντρα αναφοράς: Με διάταξη εισάγεται για πρώτη φορά θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία Κέντρων Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας Υγείας. Με απόφαση του υπουργού και έπειτα από γνωμοδότηση του ΕΣΥΔΥ «καθορίζεται ο αριθμός των Κέντρων Αναφοράς, η σκοπιμότητά τους, η γεωγραφική τους κατανομή, ο τρόπος χρηματοδότησης, οι προδιαγραφές» κ.λπ. 
  • Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών: Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται η σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών. Ο φορέας, που θα εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας, θα έχει αντικείμενο την εισήγηση Εθνικής Στρατηγικής για τον Καρκίνο και τον συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις των συμπαγών και αιματολογικών νεοπλασματικών νοσημάτων ασθενών κάθε ηλικίας. Ακόμη, θα συντονίζει τις προσπάθειες προαγωγής της έρευνας, της ενημέρωσης του κοινού και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, καθώς και της ανακουφιστικής φροντίδας, ειδικά των ασθενών τελικού σταδίου, που συχνά βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Μητρώα Ασθενών & Φάκελος Υγείας: Το τρίτο μέρος του σχεδίου νόμου περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεις, με πρώτη την τροποποίηση του Οργανισμού του υπουργείου Υγείας με αύξηση δομών και θέσεων. Ακόμη, δημιουργείται αυτοτελές γραφείο DPO (Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων).

Ρυθμίζεται επίσης η σύσταση και λειτουργία Μητρώων Ασθενών. Συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η χρήση θεραπειών αυξημένου κόστους ή και αυξημένης νοσηρότητας, θνητότητας, η μεγάλη επίπτωση των νοσημάτων στον γενικό πληθυσμό, η χρήση συγκεκριμένης θεραπείας, η καταγραφή σπάνιων νόσων, σκοποί φαρμακοεπαγρύπνησης, θα σχετίζονται με το πλαίσιο ρύθμισης των registries. 

Ακόμη προβλέπεται η δημιουργία, διατήρηση και ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας.

  • Ναρκωτικά: Επίσης υπάρχει ρύθμιση που στοχεύει στην ασφαλή χρήση ναρκωτικών και την προστασία της δημόσιας υγείας και προβλέπει τη λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων από εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς κατόπιν αδείας που χορηγείται από τον υπουργό Υγείας, ενώ με υπουργική απόφαση καθορίζονται και οι προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας, στελέχωσης και στέγασης.
  • Καλλυντικά: Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει επίσης επιβολή τέλους ετοιμότητας για τις υπηρεσίες του ΕΟΦ, το οποίο αντικαθιστά την εισφορά του 1% επί της χονδρικής τιμής. Το τέλος προσδιορίζεται κλιμακωτά και συγκεκριμένα στο 0,75% για ετήσιες πωλήσεις μέχρι 100.000 ευρώ, στο 1% για πωλήσεις από 100.001 ευρώ μέχρι 5.000.000 ευρώ και στο 1,25% για πωλήσεις άνω των 5 εκατ. ευρώ. 
  • Χρέη: Ακολουθώντας πρακτικές του παρελθόντος, στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται η διαγραφή των χρεών των νοσοκομείων προς το ΕΟΠΥΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς ασφαλισμένους πολίτες για το διάστημα 2015-2017. 
  • Συνταγογραφική συμπεριφορά: Για τη συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών στο νομοσχέδιο αναφέρεται μια σειρά κριτηρίων που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των συνταγών, τη μέση δαπάνη ανά συνταγή, το ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών, το ποσοστό συσκευασιών ανά φαρμακευτική εταιρεία, το ποσοστό συνταγών ανά φαρμακείο κ.ά. Αν διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων ανά κριτήριο, πάνω από 20% τότε γίνεται έλεγχος και επιβάλλονται κλιμακωτά πρόστιμα από 2 χιλ. ευρώ έως 4 χιλ. ευρώ ή ακόμη και προσωρινός αποκλεισμός του γιατρού από τη συνταγογράφηση. Επίσης και για τα φαρμακεία υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης για τον έλεγχο της εκτέλεσης συνταγών, όπως το ποσοστό συνταγών ανά γιατρό, τα ποσοστά συσκευασιών ανά φαρμακευτική εταιρεία, το ποσοστό γενοσήμων, η δαπάνη στον οργανισμό ανά ιδιωτικό φαρμακείο, ο μέσος αριθμός συνταγών ανά δικαιούχο, η μέση δαπάνη ανά συνταγή, ποσοστό δαπάνης σε on patent, ποσοστό off patent προς άθροισμα γεμοσήμων και off patent κ.ά. 

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή