Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Στοά του Βιβλίου

34ος Κύκλος Μαθημάτων (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018)
Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018 20:31

Η Στοά τού Βιβλίου ιδρύθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για να αποτελέσει μια παρέμβαση παιδείας στην πνευματική ζωή των Αθηνών. Στηρίχθηκε στην ιδέα και στον πολιτισμό τού Βιβλίου και κατόρθωσε, τα 21 χρόνια που λειτουργεί ήδη, να καταστεί σημείο αναφοράς για ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο και παράλληλα να αναπτύξει μια ευρύτερη πνευματική, πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα.

Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τις φιλόξενες αίθουσες Λόγου και Τέχνης τής Στοάς τού Βιβλίου, παρακολουθώντας κάποιες από το πλήθος των εκδηλώσεων που διοργανώνονται καθημερινώς όλο τον χρόνο στη Στοά τού Βιβλίου.

Από προηγούμενο κύκλο τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου - Γεώργιος Μπαμπινιώτης

Παλαιό όραμα τής Στοάς τού Βιβλίου και μέσα στους στόχους των ιδρυτών της ήταν εξαρχής να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο –ασχέτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής ενασχόλησης– να διευρύνει τους ορίζοντες τής σκέψης του και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα με σειρές μορφωτικών μαθημάτων επί διαφόρων αντικειμένων. Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και άλλοι διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργοί κ.ά. καλούνται, μέσα από αυτές τις συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στους ενδιαφερομένους έγκυρες κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς για κάθε διδασκόμενο αντικείμενο.

Η όλη σειρά μαθημάτων έχει το κατεξοχήν χαρακτηριστικό τής παιδείας, την ελεύθερη επιλογή και παρακολούθηση μαθημάτων με μόνο κριτήριο το προσωπικό ενδιαφέρον. Γι’ αυτό και το όλο μορφωτικό πρόγραμμα εντάσσεται σε μια δραστηριότητα, η οποία χαρακτηρίζεται κυριολεκτικά ως «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου» και αποτελεί πλέον έναν επιτυχημένο θεσμό, ίσως το πιο επιτυχημένο κοινωνικό παράδειγμα τής διά βίου μάθησης, που ολοκλήρωσε τον ενδέκατο χρόνο λειτουργίας του.

Αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετική απήχηση που έχουν τα μαθήματα αυτά στο ευρύτερο κοινό, η οποία οφείλεται προφανώς στο επίπεδο διδασκαλίας, στην εγκυρότητα των επιλεγμένων ομιλητών (πανεπιστημιακών κατά το πλείστον), στην επιλογή των διδακτικών αντικειμένων που προσφέρονται, καθώς και στην όλη οργάνωση και λειτουργία τού Ελευθέρου Πανεπιστημίου. Στους 33 κύκλους μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και σε 193 συνολικά θεματικές ενότητες έχουν διδάξει μαθήματα τής ειδικότητάς τους περισσότεροι από  300 πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ειδικοί ερευνητές, συγγραφείς και καλλιτέχνες σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.

 

Τα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κ.λπ.). Μετά από κάθε μάθημα ακολουθεί συζήτηση. Επίσης, κατά την κρίση τού διδάσκοντος, διανέμεται διδακτικό υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία.

34ος Κύκλος Μαθημάτων

Στον 34ο Κύκλο Μαθημάτων (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018) θα διδάξουν επίλεκτα μέλη τής ελληνικής και τής διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας για θέματα τής ειδικότητάς τους που αναφέρονται στο θέατρο, στη φιλοσοφία τού Αριστοτέλη, στον βυζαντινό πολιτισμό, στη νεοελληνική λογοτεχνία, στις διεθνείς σχέσεις. Ευελπιστούμε ότι τα μορφωτικά αυτά μαθήματα τής Στοάς τού Βιβλίου πληρούν ανάγκες, τις οποίες δεν έχουν μπορέσει να καλύψουν μέχρι σήμερα διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων Ιδρύματα, μολονότι είναι προφανής η ανάγκη και πιεστική η ζήτηση για μια τέτοια μορφωτική προσφορά. Ό,τι προέχει και ελπίζουμε ότι επιτυγχάνεται από αυτό το πρόγραμμα τής Στοάς τού Βιβλίου είναι η ποιότητα στη μορφωτική στάθμη των μαθημάτων και η ελευθερία στην πρόσβαση σε αυτά.

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Στοά του Βιβλίου

Συνοπτικό πρόγραμμα

5 Μαθήματα Θεάτρου
«
Λόγος: το σώμα τού θεάτρου. Απλά μαθήματα ζωής και παράστασης»
Δημήτρης Λιγνάδης

5 Μαθήματα Φιλοσοφίας
«Εισαγωγή στη φιλοσοφία τού Αριστοτέλη»
Βασίλης Κάλφας

6 Μαθήματα για το Βυζάντιο
«Όψεις τού βυζαντινού κόσμου»
Αθανάσιος Μαρκόπουλος - Συντονιστής της ενότητας

6 Μαθήματα για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία
«
Διαμάχες συγγραφέων στη νεοελληνική λογοτεχνία»
Δημήτρης Δημηρούλης

5 Μαθήματα για τις Διεθνείς Σχέσεις
«Η Ελλάδα στον κόσμο»
Δρ Κωνσταντίνος Φίλης

Πληροφορίες
Για το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων και για εγγραφές:  www.stoabibliou.gr, τηλ. 210 3253989

naftemporiki.gr

Βρείτε τι παίζει κοντά σας

Βρείτε στο χάρτη τα πλησιέστερα σημεία (σινεμά, θέατρα, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα) που σας ενδιαφέρουν.

Δημοφιλή