Αναρτήθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος για αντικατάσταση του Π. Λιαργκόβα

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 16:34
UPD:16:36
ΑΠΕ ΜΠΕ/ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΪΤΑΣ

Αναρτήθηκε στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προς αντικατάσταση του Παναγιώτη Λιαργκόβα.

Σύμφωνα με την πρόσκληση:

  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέσω της Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής (Μέγαρο της Βουλής, ισόγειο, γραφείο 4) από τη Δευτέρα 18 έως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 από 9:00 έως 20:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ' όψιν.
  • Ο συντονιστής του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή θα πρέπει να είναι «πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς, που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Γραφείου» και να διαθέτει:

α) πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,

β) διδακτορικό δίπλωμα, ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς το σκοπό του Γραφείου γνωστικά αντικείμενα,

γ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών και

δ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ο επικεφαλής του Γραφείου ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής, μετά από πρόταση του Προέδρου της Βουλής και αφού έχει προηγηθεί η δημόσια πρόσκληση. 

Η θητεία του συντονιστή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που, για την πλήρωση της θέσης, απαιτηθεί απόσπαση του οριζόμενου προσώπου, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 81 του Κανονισμού της Βουλής.

Οι αποδοχές του καθορίζονται με απόφαση του προέδρου της Βουλής και είναι ανάλογες των προσόντων του διοριζόμενου προσώπου, με την επιφύλαξη του ορίου του άρθρου 28 παρ. 1του Ν. 4354/2015, ήτοι αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου.

Η άσκηση των καθηκόντων του συντονιστή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του καθηγητή ΑΕΙ, οποιασδήποτε βαθμίδας.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή