Δικαστήριο Ε.Ε.: Πρόταση για απόρριψη προσφυγών Σλοβακίας - Ουγγαρίας για το μεταναστευτικό

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 12:34
UPD:15:16
REUTERS/MARKO DJURICA

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία ζήτησαν από το Δικαστήριο την ακύρωσή της αποφάσεως του προσωρινού μηχανισμού υποχρεωτικής μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο προβάλλοντας λόγους διαδικαστικής φύσεως ή αναγόμενους στην επιλογή ακατάλληλης νομικής βάσεως και ισχυριζόμενες ότι η απόφαση δεν είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, ούτε αναγκαία προς τούτο.

A- A A+

Την απόρριψη των προσφυγών της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας κατά του προσωρινού μηχανισμού υποχρεωτικής μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο πρότεινε ο γενικός εισαγγελέας Ιβ Μποτ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότησή του, ο μηχανισμός συμβάλλει κατά τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας στην αντιμετώπιση από την Ελλάδα και την Ιταλία των συνεπειών της μεταναστευτικής κρίσης του 2015.

Υπενθυμίζεται ότι η Σλοβακία και η Ουγγαρία, οι οποίες, όπως και η Τσεχία και η Ρουμανία, ψήφισαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου κατά της εκδόσεως της αποφάσεως για τον μηχανισμό, ζήτησαν από το Δικαστήριο την ακύρωσή της αποφάσεως προβάλλοντας λόγους διαδικαστικής φύσεως ή αναγόμενους στην επιλογή ακατάλληλης νομικής βάσεως και ισχυριζόμενες ότι η απόφαση δεν είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, ούτε αναγκαία προς τούτο.

EURONEWS

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Πολωνία παρενέβη υπέρ της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας, ενώ το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβησαν υπέρ της αποφάσεως του Συμβουλίου για τον υποχρεωτικό μηχανισμό.

Ειδικότερα και με βάση την επιχειρηματολογία που δημοσιοποίησε, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των υπουργών της Ε.Ε., μολονότι δεν εκδόθηκε σύμφωνα με τις νομοθετικές διαδικασίες που προβλέπει η Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε. θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως νομοθετική πράξη διότι τροποποιεί πλείονες νομοθετικές πράξεις της Ε.Ε. Επίσης, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα, το άρθρο 78, παράγραφος 3 της Συνθήκης επιτρέπει τη θέσπιση μέτρων τα οποία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν σαφώς προσδιορισμένη επείγουσα κατάσταση, παρεκκλίνουν κατά τρόπο προσωρινό και σε συγκεκριμένα σημεία από νομοθετικές πράξεις στον τομέα του ασύλου.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή