Κοινωνία
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013 19:13

ΟΑΕΔ: Μέχρι τις 18/10 οι αιτήσεις για τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Μέχρι τις 18 Οκτωβρίου του 2013 θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

   Μέχρι τις 18 Οκτωβρίου του 2013 θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, του φορέα που διαχειρίζεται τα προγράμματα και όπως αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα www.espa.gr, του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,  τα  προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης των οποίων λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι τα εξής:

- Ειδικό Διετές Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού


- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών σε 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού


- Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ, ΜΑXIM ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΕ, ROBERTO ΑΒΕΕ, ΝΟΒΑ KNIT AE, BELLE AE, ΠΑΚ.ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ ΑΕ, ΕΥΡΩΒΑΦΗ ΑΕ, EUROHOUSE AE και ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ, του Νομού Θεσσαλονίκης από το Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΑΕΔ στο www.oaed.gr και να υποβάλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων http://ait.oaed.gr/