Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011 16:49

Υπερδιπλάσιες οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Η Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Συνολικά 2.119 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια-προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Η Μεταποίηση στις νέες συνθήκες».

Συνολικά 2.119 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια-προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Η Μεταποίηση στις νέες συνθήκες».

Το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν είναι προϋπολογισμού 534,7 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιο των πιστώσεων του προγράμματος, που ανέρχεται στο ποσό των 222,9 εκατ. ευρώ.

Στόχος του προγράμματος «Η Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» είναι ο µετασχηµατισµός της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με στόχο την αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους καθώς και στη δημιουργία νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 222,9 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), το οποίο κατανέμεται σε περίπου 140.000.000 ευρώ για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και περίπου 60.000.000 ευρώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου θα κυμαίνεται μεταξύ 50.000 και 400.000 ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και κυμαίνεται μεταξύ 35-45%, ενώ η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του προϋπολογισμού.

Η κατανομή των προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα ανά Περιφέρεια είναι η ακόλουθη:

Υποβολή Προτάσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» ανά Περιφέρεια

Περιφέρεια Αριθμός Συνολικός Δημόσια Δαπάνη

ΑΤΤΙΚΗ 623 165052235,3 61362110,95

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 554 139733692,7 59786831,78

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 132 31019761,62 15190681,14

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 128 35325106,63 17017832,93

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 125 27517335,92 12172905,16

ΚΡΗΤΗ 118 30922429,23 13585898,68

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 88 25273994,2 8073424,799

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 76 18695157,85 8124598,79

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 75 19564848,8 9424309,54

ΗΠΕΙΡΟΣ 70 14939770,63 7181365,913

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 51 9587332,51 3202322,672

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 43 9293855,57 4009941,845

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 36 7857848,39 3823176,48

Sum: 2119 534783369,3 222955400,7