Οικονομία & Αγορές
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 18:59

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 26/10/2020 είναι 14.4987 Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τα επισυναπτόμενα αρχεία.ETF_26102020

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 26/10/2020 είναι 14.4987

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τα επισυναπτόμενα αρχεία.

ETF_26102020