Πολιτική
Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2016 09:59

Τροπολογία για την παράταση συμβάσεων καθαριότητας σε δημόσιο και ΟΤΑ

Τροπολογία για την παράταση των συμβάσεων καθαριότητας στο δημόσιο και τους ΟΤΑ έως 31 Δεκεμβρίου 2017 κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» και θα ψηφισθεί πιθανότατα την άλλη εβδομάδα από τη Βουλή.

Τροπολογία για την παράταση των συμβάσεων καθαριότητας στο δημόσιο και τους ΟΤΑ έως 31 Δεκεμβρίου 2017 κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» και θα ψηφισθεί πιθανότατα την άλλη εβδομάδα από τη Βουλή.

Η τροπολογία αφορά χιλιάδες εργαζόμενους σε ΟΤΑ και δημόσιο και ορίζει πως «οι ισχύουσες συμβάσεις και όσες συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και 60 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτηρίων των δημόσιων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδικαίως έως και 31.12.2017 λαμβανομένων υπόψη των εγγεγραμμένων πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς» κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Στην ως άνω πρόταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες εντός συνολικού διαστήματος 12 μηνών και όσων έχουν παραταθεί έως τις 31.12.2016, οπότε και λήγουν οριστικά.

Εκτός της ρύθμισης παραμένουν οι διμηνίτες συμβασιούχοι, ενώ παρέχεται η δυνατότητα σε δήμους να μην ανανεώσουν όλες τις συμβάσεις εφόσον δεν έχουν εγγράψει πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους.

naftemporiki.gr