EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2015 13:06
UPD:23:53

EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 30-06-2015

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2015,  παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 18 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 15.871.543 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 72,74 % του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2014 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

 

Επί του 1ου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 14.057.947 υπέρ και 1.813.596 αποχή τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2014, ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (1/1-31/12/2014), σύμφωνα με το άρθρο 35 Ν. 2190/1920.

 

Επί του 2ου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 14.057.947 υπέρ και 1.813.596 αποχή την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2014 - 31.12.2014), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

 

 

Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών και επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για την ανάθεση ελέγχου για το α' τρίμηνο 2015.

 

Επί του 3ου  θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε  με ψήφους 14.057.947 υπέρ και 1.813.596 αποχή , λαβούσα υπ' όψιν της τις υποχρεώσεις από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ. 4γ του Ν. 1969/91 όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 2076/92, την Ελεγκτική Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές – CROWE HORWATH με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 125, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015). Ως προς την αμοιβή αυτών, η Γενική Συνέλευση με τις ίδιες ψήφους αποφάσισε όπως αυτή καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

Θέμα 4ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Επί του 4ου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 14.057.947 υπέρ και 1.813.596 αποχή την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ κ. Βασιλείου Βασκαντήρα  από την κα Αναστασία Πασαλάρηόπως αυτή αποφασίστηκε με το υπ' αρ. 11ΣΤ/27.11.2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α Ν. 2190/1920 για την χρήση 2014 και προέγκριση για τη χρήση 2015.

 

Επί του 5ου  θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  με ψήφους 14.057.947 υπέρ και 1.813.596 αποχή τις αμοιβές που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α του Ν 2190/1920 για την χρήση 2014 και αποφάσισε όπως συνεχισθεί η προσφορά των  υπηρεσιών τους για το έτος 2015.

 

Θέμα 6ο: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.

 

Επί του 6ου  θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε  με ψήφους 14.057.947 υπέρ και 1.813.596 αποχή ως μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων τους κ.κ. Καφύρα Κωνσταντίνο, Νικήτα Ιωάννη και Κατσαρού Παρασκευή με μονοετή θητεία, και συγκεκριμένα έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

 

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.

 

Επί του 7ου  θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους 14.057.947 υπέρ και 1.813.596 αποχή να εγκρίνει τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας και αποφάσισε τη συνέχιση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ίδιο πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε αναλυτικά την Συνέλευση των μετόχων  για τις επιπτώσεις που είχε στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας η κρίση και συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας. 

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι προσπάθησε μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή και να ενισχύσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων της καθώς και η άρση των προϋποθέσεων του άρθρου 48 του ΚΝ 210/1920.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο επεσήμανε προς τη Γενική Συνέλευση ως πρόσφορη λύση την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης μέσα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η Διοίκηση της Εταιρείας θα εξακολουθήσει τις διερευνητικές ενέργειες προς άντληση κεφαλαίων και αυτό το θέμα θα επανεξετασθεί σε περίπτωση που οι ανωτέρω ενέργειες δεν ευοδωθούν. 


EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΡΟΜ

Σχολιασμένα