Τράπεζα Αττικής: Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2004 17:26

Τη συμμετοχή της σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών, ανακοίνωσε η Τράπεζα Αττικής.

Συγκεκριμένα η Τράπεζα συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία Τεχνική και Εκπαιδευτική Υποστήριξη Λογισμικού και Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε. με το ποσό των 440.250 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 15.000 κοινές ανώνυμες μετοχές. Όπως γνωστοποίησε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.320.750 ευρώ, διαιρούμενο σε 45.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Επιπροσθέτως, η Tράπεζα Αττικής συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Αττική ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με την πάγια απόφαση 6/249/25-7-2002 (ΦΕΚ 1197/16.9.02) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με το ποσό των 399.993 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 34.100 ονομαστικές μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.972.986,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 168.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,73 ευρώ εκάστη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΤΤ

Σχολιασμένα