Δικαιώνει την Αλουμίνιον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Επιστρέφεται στην εταιρεία ποσό 21,3 εκατ. ευρώ
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου 2014 14:28
UPD:14:37
Αλουμίνιον της Ελλάδος

Δεκτή έκανε το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσφυγή της Αλουμίνιον της Ελλάδος κατά της απόφασης που θεωρούσε κρατική ενίσχυση τα τιμολόγια που είχαν συμφωνηθεί με τη ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, το Γενικό Δικαστήριο, με απόφασή του που ανακοινώθηκε σήμερα, ακύρωσε την από 13.07.2011 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία είχε κριθεί ως κρατική ενίσχυση η τιμολόγηση ρεύματος από τη ΔΕΗ προς την ΑτΕ κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2007 - Μαρτίου 2008. Την σχετική προσφυγή είχε κάνει η ΔΕΗ.

Σε συνέχεια της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου, το καταβληθέν από την ΑτΕ στη ΔΕΗ ποσό των 17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων, σύνολο 21,3 εκατ. ευρώ, θα επιστραφεί στην ΑτΕ και θα υπολογιστεί ανάλογα στις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα του ομίλου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΥΤΙΛ
  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα