Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές Αθήνας - Πειραιά

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2004 13:47

Σε σύσκεψη του υφυπουργού Ανάπτυξης, Γιάννη Παπαθανασίου και της νέας διοίκησης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, παρουσιάστηκε η έκθεση της τελευταίας για την υπάρχουσα κατάσταση λειτουργίας του Οργανισμού, ενώ συζητήθηκε και εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσης της νέας διοίκησης, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει:

1. Δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου, απλού και ξεκάθαρου, που θα κωδικοποιεί τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις και θα βάζει τάξη σε ζητήματα που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

2. Δημιουργία ενός «κώδικα δεοντολογίας», που θα προέλθει από διάλογο με τους συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς και με τον Οργανισμό.

3. Ενίσχυση των εξωτερικών ελεγκτών του οργανισμού, με την ενίσχυση από το Υπουργείο Εμπορίου με 90 άτομα (από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ) που θα βοηθά στο έργο των ελεγκτών.

4. Μεταφορά μέρους των υπηρεσιών στο Κτίριο του Υπουργείου Εμπορίου, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους 8.000 επαγγελματίες.

5. Πρόγραμμα τριετούς εξυγίανσης των οικονομικών του οργανισμού, για να πάψει να είναι ελλειμματικός. Η έμφαση θα δοθεί στην μείωση των λειτουργικών εξόδων, στην επαναδιαπραγμάτευση με τους δήμους για τα ποσά πληρωμής για τα τέλη καθαριότητας και στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

6. Πρόγραμμα σεμιναρίων επιμόρφωσης των υπαλλήλων στη χρήση Η/Υ. Επανεξέταση όλων των εφαρμογών από ειδικευμένο φορέα, ώστε να αποκτήσει ο οργανισμός σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό.

7. Πρόγραμμα αναβάθμισης του χώρου και της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ε.Ε.

8. Αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για την αναβάθμιση του θεσμού.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα