Το έντυπο Ε9 του 2014 - Ολόκληρη η απόφαση

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014 08:58
UPD:11/03/2014 12:37

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το Ε9 που θα κληθούν να συμπληρώσουν φέτος όσοι είχαν κάποια μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς.

Είναι το έντυπο -το οποίο και αυτό θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά- από το περιεχόμενο του οποίου θα κριθεί το ύψος του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων που θα κληθούμε να πληρώσουμε κατά τη διάρκεια του 2014. Ο ΕΝΦΙΑ, θα καταβληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2014.

Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο, ο γενικός γραμματέας φορολογικών εσόδων Χάρης Θεοχάρης ενέταξε και οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου καθώς η χρονιά, λόγω του ΕΝΦΙΑ, θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη.

Μεταξύ άλλων, στην απόφαση αναφέρεται:

-Η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2014 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.

- Κατ' εξαίρεση η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, διαρκούντος του έγγαμου βίου υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας, για την πρόσβαση στο Taxisnet, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της. Από την ημερομηνία ενεργοποίησης του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τη σύζυγο δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου. Σε περίπτωση διακοπής ή διάστασης της έγγαμης σχέσης διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του πρώην ή σε διάσταση συζύγου, από την ημερομηνία καταχώρησης της διακοπής ή της διάστασης στο μητρώο.

- Η δήλωση στοιχείων ακινήτων ανηλίκου τέκνου υποβάλλεται στο όνομα του ανηλίκου τέκνου από τους υπόχρεους γονείς, με τους προσωπικούς κωδικούς του τέκνου.

- Στην περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2014 έχει αποβιώσει, μετά την ενημέρωση του μητρώου του φορολογουμένου, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται χειρόγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., από όλους τους κληρονόμους ή οποιονδήποτε εξ αυτών ή από πληρεξούσιο, που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό, και συνοδεύεται από τα οικεία παραστατικά.

- Κατά την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από νομικό πρόσωπο, εφόσον τα στοιχεία αυτού ή του νομίμου εκπροσώπου του εμφανίζονται ανακριβώς στην ηλεκτρονική εφαρμογή, πριν την υποβολή της δήλωσης απαιτείται η διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων στο φορολογικό μητρώο του νομικού προσώπου.

- Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υπόχρεου, αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης.

-Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, αναγράφονται τα στοιχεία του αποβιώσαντος και η ημερομηνία θανάτου αυτού.

- Σε περίπτωση δήλωσης μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο, αναγράφονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μεταβολή.

Αναλυτικότερα τις οδηγίες θα τις βρείτε στο σχετικό ΦΕΚ.

Σχολιασμένα