ΕΥΔΑΠ: Αύξηση 56,3% στα κέρδη εννεαμήνου

Πλήρης εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 10:18
UPD:10:19
FOSPHOTOS/ALEXANDROS KATSIS

Στα 74,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα μετά από φόρους κέρδη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο εννεάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 56,3% σε σύγκριση με το περυσινό εννεάμηνο.

Όπως εξηγεί η εταιρεία, η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% επηρέασε σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 19,9 εκατ. ευρώ περίπου, βελτιώνοντας τα κέρδη μετά από φόρους.

Πάντως, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 264,1 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 1,7%, λόγω της μείωσης των εσόδων από κατανάλωση νερού, της μείωσης της ζήτησης νέων παροχών και της συνακόλουθης μείωσης των εσόδων αποχέτευσης ως αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής ύφεσης.

Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα μικτά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 3,8% στα 132,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους πωληθέντων κατά 9,4 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, συνέπεια της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ και του Ελληνικού Δημοσίου, σε συνδυασμό με το σχηματισμό προβλέψεων για τις υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό της εταιρείας.

Η εταιρεία επισημαίνει στην ανακοίνωσή της πως προχώρησε στην πλήρη εξόφληση των δανειακών της υποχρεώσεων.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα