Επιδοτούμενα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2003 12:56

Αρχισε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2003, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα τέσσερα νέα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Πρόκειται για τα προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 45.000 ανέργων εντός του 2003. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού, ενώ είναι δυνατή η αποστολή τους και με συστημένη επιστολή, με τελευταία ημερομηνία ταχυδρομείου την 28η Φεβρουαρίου.

Το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του ΟΑΕΔ θέτουν σε εφαρμογή τα προγράμματα του 2003, από την αρχή του έτους, σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές που η προκήρυξή τους γινόταν εντός του καλοκαιριού. Οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα εξής προγράμματα:

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 18-60 ετών. Οι θέσεις του προγράμματος ανέρχονται σε 25.000 και οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού μέχρι τις 18-11-2002 και θα υποδειχθούν από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. με την διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση είναι 12 μήνες και το ποσό φτάνει τα 14,7 ? για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης του ανέργου. Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης (4 ώρες και άνω ημερησίως) το ποσό της επιχορήγησης μειώνεται στο ήμισυ. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο του προσωπικού τους για έξι μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση νέων ανέργων ηλικίας 18-30 ετών. Οι θέσεις του προγράμματος είναι 5.000 και αφορούν νέους ηλικίας 18-30 ετών εγγεγραμμένους επί ένα τουλάχιστον μήνα στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.. Το ποσό της επιδότησης φθάνει τα 14,7 ευρώ ημερησίως και διαρκεί επί δώδεκα μήνες. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο του προσωπικού τους για έξι μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων γυναικών ηλικίας 18–65 ετών. Αφορά 5.000 θέσεις για άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες μέχρι την 1.11.2002 στα μητρώα του Οργανισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο στάδια: την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για τρεις μήνες οπότε η επιδότηση θα είναι για τις πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ ποσό 20,54 ευρώ ημερησίως και για τις απόφοιτες τουλάχιστον Λυκείου το ποσό των 17,61 ευρώ ημερησίως. Το στάδιο της απασχόλησης είναι διάρκειας 18 μηνών. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν άνεργες αυτής της κατηγορίας επιδοτούνται με ποσό 14,7 ευρώ ημερησίως και υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο του προσωπικού τους για έξι επιπλέον μήνες.

4. Πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών για το 2003. Αφορά την επιδότηση 10.000 ανέργων που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ την σχετική αίτηση ενδιαφέροντος το χρονικό διάστημα από 27.1.2003 έως 28.2.2003. Η οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους ανέργους για τη δημιουργία δική τους επιχείρησης φθάνει το ποσό των 7.400 ευρώ ανά άτομο και διαρκεί δώδεκα μήνες.

Σημειώνεται ότι για περισσότερες πληροφορίες γύρω από όλα τα προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.grΠροτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα