ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (C.F.O.)

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 14:47

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (C.F.O.)


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισε, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, την πρόσληψη της κας Πόλας Χατζησωτηρίου, ως Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Financial Officer) της Τράπεζας και του Ομίλου, η οποία θα είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας.  Η παροχή των υπηρεσιών της θα αρχίσει από την 16η Ιουλίου τρέχοντος έτους και συνιστά σημαντική ενίσχυση στο ανώτατο διευθυντικό προσωπικό της Τράπεζας.

Η πρόσληψη, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εγκρίθηκε και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η κυρία Πόλα Χατζησωτηρίου, μέχρι πρόσφατα Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Στρατηγικού Σχεδιασμού και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurobank, είναι πιστοποιημένη Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής, μέλος του Ιnstitute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).


 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα