Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ στους Εκπροσώπους της Χρηματιστιριακής Αγοράς

Τετάρτη, 06 Μαΐου 2009 00:00
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου, 2009 σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών, εταιρική παρουσίαση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε θεσμικούς επενδυτές και σε εκπροσώπους των χρηματιστηριακών εταιρειών. Την ΕΥΔΑΠ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Κωστούλας, ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνης Βαρθολομαίος, καθώς και ανώτατα στελέχη της Εταιρείας. Στην παρουσίαση αναλύθηκαν θέματα που αφορούν το σύνολο της εταιρικής λειτουργίας, τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2008, ενώ έγινε περιγραφή των υποδομών και των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ και παρουσιάσθηκαν αριθμητικά δεδομένα για τη λειτουργία και τις προοπτικές της. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα της παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων, αναλύθηκαν οι δείκτες απόδοσης της ΕΥΔΑΠ, τα λειτουργικά της έξοδα, καθώς και βασικά στοιχεία του ισολογισμού, των ταμειακών ροών και των χρηματοοικονομικών δεικτών. Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις προοπτικές και τις επενδύσεις, αναλύθηκαν οι άξονες δράσης της Εταιρίας που επικεντρώνονται στη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, στην αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών καθώς και την επιχειρηματική ανάπτυξη για εξασφάλιση νέων πηγών εσόδων για την Εταιρία. Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της Ε.ΥΔ.Α.Π. (www.eydap.gr).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα