Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Οικονομικό Ημερολόγιο 2011

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011 00:00
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.4.3.1. του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας για το έτος 2011. Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2010 Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών Τρίτη, 31 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2011 Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011 Αποκοπή Μερίσματος Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011 Δικαιούχοι Μερίσματος (record date) Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011 Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω Τραπέζης Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2011 Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεάμηνου 2011

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα