Πρόγραμμα για 1.500 ανέργους σε Καρδίτσα και Τρίκαλα

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2003 21:10

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Ρέππας με απόφασή του θέτει σε εφαρμογή ειδικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για 1.500 ανέργους ηλικίας 18-64 ετών στους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, συνολικού προϋπολογισμού 14.700.000 ευρώ.

Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με τον μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της. Η μερική και η εποχική απασχόληση υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας.

Τα ποσά της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται από 14 έως 20 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των ανέργων.

Η διάρκεια της επιχορήγησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι 18 μήνες, και για τις μεγάλες επιχειρήσεις στους 24 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι ΜΜΕ δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 6 ακόμα μήνες και οι μεγάλες για 12 μήνες.

Η απόφαση για την επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών προβλέπει την επιχορήγηση 250 ανέργων ηλικίας 18-64 ετών, σε κάθε εκ των δύο νομών, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, τυχερά παιχνίδια, Ανώνυμες Εταιρείες κ.α.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 9.400 ευρώ.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος θα οριστούν με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα