ΕΒΕΘ: Από 25/5 η υποβολή προτάσεων για την «Πράσινη Επιχείρηση»

Πέμπτη, 06 Μαΐου 2010 13:42

Από τις 25 Μαΐου θα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για ένταξη έργων στη δράση «Πράσινη Επιχείρηση 2010», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος και ο πλήρης Οδηγός του προγράμματος βρίσκονται στις ιστοσελίδες του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (www.ypoian.gr) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr).

Στόχος του προγράμματος είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, χρηματοδοτώντας επενδύσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης και διάθεσης αποβλήτων, παρακολούθησης εκπομπών ρύπων, ανάπτυξης «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών, εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος κλπ.

Στο πλαίσιο των παραπάνω κατηγοριών επενδύσεων, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση κτιρίων και χώρων, η προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων (πλην επιβατικών), η προμήθεια λογισμικού, η επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και η αγορά τεχνογνωσίας.

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις απαιτείται να είναι εταιρικές (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) ή ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας και επιπλέον να έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.

Ενισχύονται έργα προϋπολογισµού επένδυσης από 30.000 έως 200.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της δηµόσιας χρηµατοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και διαµορφώνεται στο 35%, 40% ή 45%.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 18 Ιουνίου 2010 µέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr και www.efepae.gr.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα