ΑΝΕΚ: Ζημίες στο εννεάμηνο

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010 18:30

Σε ζημίες 15,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου ΑΝΕΚ στο εννεάμηνο του 2010, έναντι κερδών 9,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε επίπεδο εταιρείας, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 20,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 8,7 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2009.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου, στο εννεάμηνο του 2010, ανήλθε στα 214,6 εκατ. ευρώ έναντι 221,4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 190,7 εκατ. ευρώ έναντι 205,6 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 31 εκατ. ευρώ έναντι 53,9 εκατ. ευρώ και για τη μητρική, διαμορφώθηκαν στα 21,4 εκατ. ευρώ έναντι 50,1 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του κόστους των καυσίμων του ομίλου, στο εννεάμηνο του 2010, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, ανήλθε σε περίπου 21 εκατ. ευρώ (ποσοστό αύξησης 40%).

Ανάλογη ήταν και η πορεία των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), του ομίλου, τα οποία υποχώρησαν στα 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 32,8 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εταιρείας, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 30,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της ΑΝΕΚ έχει θέσει για έγκριση προς τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων θέμα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας έως του ποσού των 25,2 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΝΕΠ
  • ΑΝΕΠΟ

Σχολιασμένα