Τηλεπικοινωνίες: €37,43 εκατ. για την ανάπτυξη τοπικών δικτύων πρόσβασης

Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2009 09:36
UPD:09:44

Την ένταξη 213 έργων, συνολικού προϋπολογισμού € 37,43 εκατ., που αφορούν στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων πρόσβασης και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενέκρινε στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης - Μέτρο 4.2» του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής δικτύων τοπικής πρόσβασης και συμπεριλαμβάνει πέραν των μεγάλων αστικών κέντρων, μικρές πόλεις και απομακρυσμένες περιοχές για την παροχή βασικών υπηρεσιών ευρείας ζώνης.

Όπως διευκρινίζεται, στις περιοχές του προγράμματος περιλαμβάνονται Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Δήμοι όλης της χώρας (43 στην Αττική και 170 στην περιφέρεια).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα