ΔΕΗ: Μείωση μεριδίου για εγχώρια αγορά ενέργειας

Από την προώθηση συνεργασιών με RWE και Χαλυβουργική
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2008 09:41

ΚΑΤΩ από το 70% της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού, θα υποχωρήσει το ποσοστό της ΔΕΗ, εφ΄ όσον υλοποιηθούν οι προωθούμενες συνεργασίες με τη γερμανική RWE και τη Χαλυβουργική. Το στοιχείο δίδει η ίδια η ΔΕΗ αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους προωθεί τις συνεργασίες με τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Ετσι, εμμέσως η ΔΕΗ σηματοδοτεί την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς με τη μείωση του ποσοστού της στην αγορά, καθώς μόνο με τον περιορισμό του κάτω από το 70%, τα τιμολόγια θα πάψουν να είναι ρυθμιζόμενα, να καθορίζονται δηλαδή από την εκάστοτε κυβέρνηση, και θα διαμορφώνονται ελεύθερα.

Η προοπτική αυτή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το «δώρο» της ΔΕΗ προς τους εν δυνάμει ανταγωνιστές της. Οι τελευταίοι ως γνωστόν αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό και ανησυχία τη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ στην εγχώρια αγορά μέσω μεικτών σχημάτων, καθώς εκτιμούν ότι με τον τρόπο αυτό η δεσπόζουσα εταιρεία ηλεκτροπαραγωγής διατηρεί και διαιωνίζει το μονοπώλιό της περιθωριοποιώντας ακόμη περισσότερο τις μικρότερες εταιρείες.

Πέραν αυτών, πάντως, η διοίκηση της επιχείρησης, εμφανίζεται αποφασισμένη να προωθήσει τη δημιουργία των συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχημάτων, αλλά και σχημάτων με άλλες εταιρείες που θα ανακοινωθούν σύντομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Ν». Ολα δε αυτά, εν όψει της συνεδρίασης του δ.σ. την 29 Ιανουαρίου, οπότε έχει προγραμματιστεί να εισαχθεί για συζήτηση το μνημόνιο συνεργασίας με την RWE.

Τα μνημόνια

Σε ό,τι αφορά στην επιχειρηματολογία της ΔΕΗ, για τις συνεργασίες με RWE και Χαλυβουργική, αυτή επιγραμματικά περιλαμβάνει τα εξής:

* Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την RWE προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία δύο ανθρακικών μονάδων συνολικής ισχύος 1.600 MW (2 Χ 800 MW), που θα ενταχθούν στο σύστημα το 2012. Οι δύο μονάδες είναι σύγχρονης τεχνολογίας με δυνατότητα δέσμευσης και αποθήκευσης του CO2.

Η έναρξη λειτουργίας τους θα πραγματοποιηθεί 2-3 χρόνια ενωρίτερα, λόγω της δυνατότητας άμεσης έναρξης της κατασκευής τους. Η ΔΕΗ θα αποκτήσει τεχνογνωσία στον τομέα λειτουργίας λιθανθρακικών μονάδων.

Με τη λειτουργία της νέας ξεχωριστής εταιρείας θα τεθούν οι βάσεις για τον εξαγωγικό προσανατολισμό της στη ΝΑ Ευρώπη και σε άλλες όμορες χώρες.

* Το μνημόνιο με τη Χαλυβουργική προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία σταθμού συνδυασμένου κύκλου Φυσικού Αερίου ισχύος 880 MW, ο οποίος προβλέπεται να ενταχθεί στο σύστημα το 2011. Η Χαλυβουργική διαθέτει δική της άδεια παραγωγής. Ο νέος σταθμός θα βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του Λεκανοπεδίου Αττικής, του μεγαλύτερου κέντρου κατανάλωσης της χώρας, στο οποίο υπάρχει έντονη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ενισχυθεί η επάρκεια και ευστάθεια ολόκληρου του νότιου συστήματος.

* Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, τα επενδυτικά έργα είναι εντάσεως κεφαλαίου και απαιτούν αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθούν, από τη λήψη της απόφασης μέχρι τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων. Ο χρόνος για την παράδοση του αναγκαίου εξοπλισμού έχει επιμηκυνθεί κατά την τελευταία διετία, λόγω της μεγάλης ζήτησης στην παγκόσμια αγορά. Μια νέα μεγάλη ανθρακική μονάδα 800 MW, που θα παραγγελθεί με τις διαγωνιστικές διαδικασίες που εφαρμόζει η ΔΕΗ, δεν προβλέπεται να παραδοθεί και να τεθεί σε λειτουργία πριν από το 2014-2015.

Μακροπρόθεσμα

Πέραν αυτών, ο χρονικός ορίζοντας του επιχειρηματικού προγραμματισμού στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να είναι πολύ μεγάλος και, κατά συνέπεια, να τίθεται στο 2020 και μετά. Με αυτόν τον ορίζοντα, οι ανάγκες σε νέες μονάδες του ελληνικού συστήματος είναι πολύ μεγαλύτερες από μία μεσοπρόθεσμη θεώρηση που περιορίζεται στην επόμενη πενταετία.

Εάν μάλιστα ληφθούν υπόψη οι επιχειρηματικές ευκαιρίες της ευρύτερης περιφερειακής αγοράς, οι προοπτικές για νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται σε ορισμένα δημοσιεύματα.

* Η προώθηση από την Ε.Ε. της ολοκλήρωσης της απελευθέρωσης στον τομέα της αγοράς ενέργειας δημιουργεί νέα δεδομένα σε όλα τα επίπεδα.

Απελευθερώνονται οι εθνικές αγορές και δημιουργείται μια νέα ενωμένη τεράστια αγορά. Δημιουργούνται νέες αναδυόμενες αγορές ενέργειας, ενώ οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται προς τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες αγορές, πέραν αυτής στην οποία εδρεύουν, μέσω εξαγορών, οργανικών αναπτύξεων, συνεργασιών κ.λπ.

Οι αλλαγές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να είναι πλέον πολύ μεγάλο το βέλτιστο μέγεθος των ενεργειακών επιχειρήσεων, χωρίς αυτό να έρχεται στην πράξη σε αντίθεση με τη σχετική έννοια της δεσπόζουσας θέσης.

Συνεπώς, είναι παράλογο να εμποδίζεται η ανάπτυξη μιας εταιρείας, όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπεται η ανάπτυξη εταιρειών, αυτοδύναμα ή μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, με μέγεθος 5πλάσιο έως 15πλάσιο αυτού της ΔΕΗ.

Στο μεταβατικό στάδιο της περιφερειακής ολοκλήρωσης, είναι πολλαπλά σκόπιμη και ωφέλιμη η ενθάρρυνση της ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από μια εταιρεία - εθνικό πρωταθλητή στην περιφερειακή αγορά, ώστε μέσα από αυτές να μπορέσει να ανταγωνιστεί τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς, αλλά και τους εθνικούς πρωταθλητές άλλων χωρών.

Εθνικός πρωταθλητής

Οι ανωτέρω αναφερθείσες εξελίξεις δικαιολογούν την ανάπτυξη της περιουσιακής και παραγωγικής βάσης της ΔΕΗ και τη μετεξέλιξή της σε «εθνικό πρωταθλητή» με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Εξάλλου, το γεγονός ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί σήμερα να κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν παραβιάζει το δίκαιο και συγκεκριμένα τις διατάξεις περί ελεύθερου ανταγωνισμού ούτε θεμελιώνει απαγόρευση της αύξησης του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης.

* Το ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας στην ηλεκτροπαραγωγή, παρουσιάζει έλλειψη παραγωγικού δυναμικού. Είναι απαραίτητο για λόγους επάρκειας να ενταχθούν νέες μονάδες παραγωγής και, παράλληλα, για την ενίσχυση του ανταγωνισμού να αυξηθεί ο αριθμός των ανεξάρτητων παραγωγών.

Η υλοποίηση των συνεργασιών της ΔΕΗ με την RWE και τη Χαλυβουργική αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών αυτών. Συγκεκριμένα, οι νέες μονάδες που θα εγκατασταθούν θα αυξήσουν το διαθέσιμο ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό της χώρας και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού σε όφελος των καταναλωτών και της Εθνικής Οικονομίας. Οι λόγοι που δικαιολογούν τα παραπάνω είναι οι εξής:

Εάν εγκριθούν τα δύο εξεταζόμενα Μνημόνια Συνεργασίας και στη συνέχεια αποφασισθεί η υλοποίησή τους, τότε το ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΗ στο εγκατεστημένο παραγωγικό δυναμικό θα υποχωρήσει κάτω από το 70%, διότι οι νέες εταιρείες με την RWE και τη Χαλυβουργική θα έχουν τελείως αυτοδύναμη δραστηριότητα και θα υποβάλλουν προσφορές, για την καθημερινή ένταξή τους στο Σύστημα, ανεξάρτητα από την πολιτική προσφορών που θα ακολουθεί η ΔΕΗ.

Η συμμετοχή της ΔΕΗ στα εν λόγω ανεξάρτητα εταιρικά σχήματα δεν θα είναι πλειοψηφική, ενώ θα δημιουργήσει νέες και σημαντικές πηγές εισοδήματος για την Επιχείρηση. Μπαίνουν «νέοι παίκτες» στην αγορά για να επενδύσουν σε νέα ισχύ, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, κεφάλαια σημαντικού ύψους στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΪΤΑΝΤΖΙΔΗΣΠροτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗΣχολιασμένα