«'Εκρηξη» εγγραφών νέων επιχειρήσεων

Τι οδήγησε στην αύξηση των ενάρξεων σε ποσοστό άνω του 35% στο σύνολο του 2021 έναντι του 2020
Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 12:35
UPD:12:36
Shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

Του Θάνου Τσίρου
[email protected]

H δημιουργία ευνοϊκότερου πλαισίου για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, η αποκατάσταση της ομαλότητας όσον αφορά το μέτωπο της πανδημίας, αλλά και ο πολύ ισχυρός ρυθμός ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας μέσα στο 2021 έφεραν και κατακόρυφη αύξηση στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων στα μητρώα των επιμελητηρίων. Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποτυπώνουν «έκρηξη» στις ενάρξεις, καθώς μέσα στην περσινή χρονιά ιδρύθηκαν 109.961 επιχειρήσεις, περίπου 35,3% περισσότερες σε σχέση με το 2020, όταν ο αντίστοιχος αριθμός είχε διαμορφωθεί στις 81.290 ενάρξεις. Πολύ μεγαλύτερη ήταν η ποσοστιαία αύξηση κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου, κατά το οποίο ουσιαστικά δεν υπήρχαν περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα λόγω Covid. Στο δ’ τρίμηνο οι εγγραφές έφτασαν στις 34.508, αριθμός αυξημένος κατά 56,1% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2020, περίοδο κατά την οποία οι ενάρξεις είχαν διαμορφωθεί σε 22.113.

Οι περισσότερες νέες ιδρύσεις κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου αφορούσαν ατομικές επιχειρήσεις και μάλιστα στον πρωτογενή τομέα. Στον κλάδο της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας οι ιδρύσεις-συστάσεις έφτασαν στις 30.423, εκ των οποίων οι 25.758 αφορούσαν αγρότες ειδικού σκοπού.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες το καθεστώς έγινε πολύ ευνοϊκότερο τα τελευταία δυόμισι χρόνια και αυτό αποτυπώνεται έντονα και στις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων. Κατ’ αρχήν θεσπίστηκε η νέα φορολογική κλίμακα για τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία προβλέπει συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ κερδοφορίας. Κατά δεύτερον έγινε η αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το δηλωθέν εισόδημα και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να επιλέξουν οι ίδιοι το ποσό που θα πληρώνουν κάθε μήνα στον
e-ΕΦΚΑ και όχι να είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν ακόμη και το 27% των κερδών τους για ασφαλιστικές εισφορές. Αντίστοιχα, το περιβάλλον έχει γίνει ελκυστικότερο και για τα νομικά πρόσωπα με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 29% στο 22% φέτος, αλλά και με τη μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου τόσο μέσα στην πανδημία όσο πλέον και σε μόνιμη βάση.

Από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:
- Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας ανήλθαν το 2021 σε 109.961, παρουσιάζοντας αύξηση 35,3% σε σχέση με το 2020 που είχαν ανέλθει σε 81.290. Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2018, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον τομέα «Ενημέρωση και επικοινωνία» (40,4%) και στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (40,3%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (5,1%).
- Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας ανήλθαν το δ’ τρίμηνο του 2021 σε 34.508, παρουσιάζοντας αύξηση 56,1% σε σχέση με το το δ’ τρίμηνο 2020 που είχαν ανέλθει σε 22.113 και αύξηση 52,4% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2021 που είχαν ανέλθει σε 22.642. Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2018, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (64,6%) και στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (40,2%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (25,8%) και στον τομέα «Κατασκευές» (1,2%).
- Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων ανά γεωγραφική περιοχή ήταν:
α) Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» με 3.737 εγγραφές σε σύνολο 8.787.
β) Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» με 6.143 εγγραφές σε σύνολο 10.266.
γ) Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες» με 1.953 εγγραφές σε σύνολο 10.408.
δ) Νησιά Αιγαίου - Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» με 2.959 εγγραφές σε σύνολο 5.047.
- Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων ανά κατηγορία νομικής μορφής επιχείρησης ήταν:
α) Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» με 13.280 εγγραφές σε σύνολο 26.558.
β) Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών» με 662 εγγραφές σε σύνολο 2.672.
γ) Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» με 86 εγγραφές σε σύνολο 445.
δ) Λοιπές Νομικές Μορφές: «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» με 836 εγγραφές σε σύνολο 4.833.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα