ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 13:34
UPD:23:58

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

19.03.2020

18.03.2020

Πώληση

1.600

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

4.257,50

2

19.03.2020

18.03.2020

Αγορά

1.000

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.665,00

3

19.03.2020

18.03.2020

Αγορά

36

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

9.560,00

4

19.03.2020

18.03.2020

Πώληση

5

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

1.320,00

5

19.03.2020

18.03.2020

Πώληση

20

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

5.394,00

6

20.03.2020

19.03.2020

Πώληση

1.200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

3.444,50

7

20.03.2020

19.03.2020

Αγορά

240

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

663,36

8

20.03.2020

19.03.2020

Αγορά

82

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

23.275,00

9

20.03.2020

19.03.2020

Πώληση

75

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

21.602,20

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα