«Σφήνα» δύο funds στη δημόσια πρόταση της Oaktree για το Ιασώ

Με σημαντικά ποσοστά μειοψηφίας στην εισηγμένη το Farallon και το Marble
Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2019 11:15
UPD:16:56
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Το επενδυτικό κεφάλαιο Oaktree φαίνεται ότι μέσω της δημόσιας πρότασης αποκτά ένα σημαντικό ποσοστό του Ομίλου Ιασώ, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ το 50% που είχε τεθεί ως στόχος.

Από την έντυπη έκδοση

Την «όρεξη» και άλλων fund φαίνεται ότι άνοιξε η δημόσια πρόταση Oaktree Capital Management για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του Ομίλου Ιασώ η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ολοκληρώθηκε με σημαντική επιτυχία. Ειδικότερα, το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο μέσω της OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l φαίνεται ότι αποκτά ένα σημαντικό ποσοστό της εισηγμένης εταιρείας το οποίο ξεπερνά κατά πολύ το 50%, ήτοι το ποσοστό στόχο που είχε τεθεί. Την ίδια ώρα όμως δύο ανακοινώσεις στο Χ.A. δείχνουν πως και άλλοι δύο νέοι μέτοχοι κατέχουν σημαντικά ποσοστά μειοψηφίας.

Συγκεκριμένα, χθες το Ιασώ ανακοίνωσε στο χρηματιστήριο ότι την 28.6.2019 υπεβλήθη στην εταιρεία η από 26.06.2019 γνωστοποίηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Farallon Capital Management, LLC», σύμφωνα με την οποία την 25.6.2019 το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Healthcare Investors II (Greece), LLC» συγκέντρωσε ποσοστό 4,863% των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η «Farallon Capital Management, LLC» κατέχει το 18,4% της Euromedica η οποία επίσης κατείχε ποσοστό περί το 10% στο Ιασώ. Οι μετοχές αυτές αποτελούσαν εξασφάλιση δανείου του ομίλου Euromedica και το μεγαλύτερο μέρος των οποίων πριν μια βδομάδα το απέκτησαν οι ομολογιούχοι δανειστές. Ειδικότερα, το Ιασώ στις 28.06.2019 ανακοίνωσε ότι ύστερα από γνωστοποίηση της εταιρείας Euromedica, «η Alpha Bank, υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου Ομολογιούχων, προέβη σε κτήση της κυριότητας των 9.192.484 υπέγγυων μετοχών εκδόσεως της εταιρείας» κι έτσι το ποσοστό επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, μεταβλήθηκε από 10,00% σε 2,47%.

Επίσης με άλλη ανακοίνωση το Ιασώ ανέφερε ότι την 28.6.2019 υπεβλήθη στην εταιρεία η από 27.06.2019 γνωστοποίηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Marble Bar Asset Management LLP», σύμφωνα με την οποία την 27.6.2019 ο μέτοχος με την επωνυμία «Lexcor Master Fund» κατέχει το 5,1% των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Οι δύο προαναφερθείσες κινήσεις βέβαια δεν διαφοροποιούν ιδιαίτερα το αποτέλεσμα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης η οποία ξεκίνησε όταν η OCM είχε συμφωνήσει με 105 μετόχους, οι οποίοι κατείχαν το 33,21% του συνόλου των μετοχών του Ιασώ να αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση και να προσφέρουν τις μετοχές τους μέσω της διαδικασίας αποδοχής.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης η OCM κατέχει συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα, τις μετοχές των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δ.Π., εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών από το τέλος της περιόδου αποδοχής. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, θα επιδιωχθεί η διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α.

Είναι δεδομένο ότι η αποδοχή της πρότασης δεν έφτασε σε τόσο υψηλό ποσοστό και δεν τίθεται θέμα για squeeze out.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα