ΟΑΕΔ: Από 3/4 η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή οικογενειακών επιδομάτων

Σε 355.000 δικαιούχους
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2006 18:25

Από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2006 ξεκινά από τον Ο.Α.Ε.Δ. η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων (του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών - Δ.ΛΟ.Ε.Μ.) σε περίπου 355.000 δικαιούχους εργαζομένους.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ισχύουν τα εξής: α) για τους δικαιούχους εργαζομένους με δύο παιδιά και άνω, η έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων του έτους 2006, αρχίζει από τις τρεις Απριλίου 2006 και β) για τους δικαιούχους εργαζομένους με ένα παιδί η διαδικασία αρχίζει από τις 3 Ιουλίου 2006.

Σημειώνεται ότι για τους δικαιούχους του οικογενειακού επιδόματος που τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον εργοδότη τους ή υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών τους, οποιαδήποτε ημερομηνία, από τις 3 Απριλίου και μετά.

Επίσης, για πρώτη φορά φέτος, μετά από απόφαση της διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ., στις μεγαλύτερες υπηρεσίες του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα, θα εφαρμοστεί πιλοτικά ένα νέο μηχανογραφικό σύστημα, μέσω του οποίου θα επισπευσθεί ο χρόνος καταβολής (πίστωσης των λογαριασμών) των οικογενειακών επιδομάτων στους δικαιούχους εργαζομένους. Στόχος της διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. είναι η σταδιακή επέκταση του νέου συστήματος στις Τοπικές Υπηρεσίες όλης της χώρας, έτσι ώστε από περίπου δύο μήνες που χρειάζονταν μέχρι πέρυσι για την πίστωση των λογαριασμών, ο χρόνος καταβολής του επιδόματος να μειωθεί στις 20 ημέρες. Η απόφαση αυτή λήφθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων προς τους δικαιούχους του Ο.Α.Ε.Δ. Για τον ίδιο λόγο, ήδη από πέρυσι, το πλήθος των δικαιολογητικών που χρειάζονταν (συνολικά 29 για όλες τις κατηγορίες) για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος καταργήθηκε και εφεξής για τις περισσότερες κατηγορίες των δικαιούχων απαιτείται ένα ή σε ελάχιστες περιπτώσεις δύο δικαιολογητικά ανά κατηγορία.

Η τελευταία ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών, για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων, είναι η 31η Ιανουαρίου 2007.

Το ποσό του οικογενειακού επιδόματος για το 2006 ξεκινά από τα 98,64 ευρώ ετησίως για δικαιούχους με ένα παιδί, φθάνει στα 843,72 ευρώ για δικαιούχους με τέσσερα τέκνα (μαζί με το επίδομα 3ου παιδιού) και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Επίσης, το επίδομα προσαυξάνεται κατά 44,04 ευρώ ετησίως, για κάθε παιδί, στις εξής περιπτώσεις: Για ορφανά και από τους δύο γονείς, για ανάπηρα παιδιά, για παιδιά εκτός γάμου μη αναγνωρισθέντα και όταν πρόκειται για δικαιούχο της οποίας ο σύζυγος υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις.

Προϋποθέσεις χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (2005) ή δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίμηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία. Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει α) να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών, β) αν σπουδάζουν να είναι ηλικίας μέχρι 22 ετών, γ) αν είναι ανίκανα για εργασία, όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα να είναι άγαμα και να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αντίθετα, δεν δικαιούνται επίδομα παιδιών οι μισθωτοί που βάσει συλλογικής σύμβασης εργασίας, νόμου, κανονισμού επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, λαμβάνουν από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος παιδιών από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα