«Φως» σε επενδύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

«Προσκαλεί» επενδυτές η Αριάδνη Interconnection
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 19:48
ariadne-interconnection.gr

Από την έντυπη έκδοση 

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η «Αριάδνη Interconnection», θυγατρική του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), τις διαδικασίες για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτη-Αττική, ώστε να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2022. Έτσι, τη στιγμή που προετοιμάζει τον διαγωνισμό για την κατασκευή των έργων της διασύνδεσης, η προκήρυξη του οποίου αναμένεται να βγει εντός των επόμενων εβδομάδων, απέστειλε παράλληλα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την είσοδο ενός ή περισσότερων στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο, με την απόκτηση ποσοστού έως 39%. Η απόφαση της ΡΑΕ για την ανάθεση της διασύνδεσης στην «Αριάδνη» προέβλεπε τη δυνατότητα διάθεσης έως και του 49% των μετοχών της εταιρείας σε τρίτους επενδυτές. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η απόφαση του ΑΔΜΗΕ είναι να διατεθεί έως και το 39% της θυγατρικής, κάτι που σημαίνει πως ο Διαχειριστής θα διατηρήσει μέχρι το 61% της μετοχικής της σύνθεσης.

Η επιλογή των επενδυτών μειοψηφίας θα γίνει σε δύο φάσεις. Θα προηγηθεί η φάση της προεπιλογής (στη βάση κριτηρίων χρηματοοικονομικής επιλεξιμότητας και προσωπικής κατάστασης) και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατάθεση προσφορών. Όσοι περάσουν την προεπιλογή θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Virtual Data Room της «Αριάδνης», όπου θα είναι διαθέσιμα τα τεχνικά, χρηματοοικονομικά και νομικά στοιχεία του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών, του business plan, του προτεινόμενου Συμφωνητικού Μετόχων (SHA) και Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας (SPA), αλλά και του Concession Agreement.

Προτεραιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής έχουν οι πιστοποιημένοι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς από χώρες της Ε.Ε. Οι επενδυτές που θα περιληφθούν στη shortlist θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές, που θα περιλαμβάνουν το επιθυμητό ποσοστό απόδοσης της επένδυσής τους (Investment Rate of Return ή IRR), το οποίο θα καθορίσει και το χρονικό διάστημα αυτής. Ο μειοδότης θα επιλεγεί με βάση το μικρότερο IRR.

Mε την υποβολή προς έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η «Αριάδνη» απέστειλε στη ΡΑΕ και επικαιροποιημένα στοιχεία για το έργο της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, ώστε να υπολογιστεί το Επιτρεπόμενο Έσοδο και η μεσοσταθμική απόδοση κεφαλαίου (WACC). 

Ξεχωριστές δημοπρασίες για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα
Τον δρόμο για τη διενέργεια των πρώτων εντός του 2019 διαγωνισμών ΑΠΕ ειδικών ανά τεχνολογία (δηλαδή ξεχωριστών δημοπρασιών για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα) άνοιξε η πρόσφατη απόφαση του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη, για τον επαναπροσδιορισμό των φωτοβολταϊκών έργων που πρέπει να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες για να κατακυρώσουν τιμή αναφοράς. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», στόχος της ΡΑΕ είναι οι διαγωνισμοί να διενεργηθούν εντός του Μαΐου.

Όπως αναφέρεται και στην υπουργική απόφαση, το καινούργιο στοιχείο στις δημοπρασίες θα είναι πως τα υποψήφια φωτοβολταϊκά πάρκα θα διαγωνισθούν σε μία κατηγορία, για έργα ισχύος από 500 KW έως και 20 MW. Έως και τις προηγούμενες διαδικασίες, υπήρχαν δύο ξεχωριστές δημοπρασίες για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μία για εγκαταστάσεις έως και 1 MW, και μία για σταθμούς με ισχύ από 1 MW έως και 20 MW. Στην περίπτωση των αιολικών έργων, αντίθετα, έχει παραμείνει ίδιο το εύρος ισχύος των πάρκων που πρέπει υποχρεωτικά να «περάσουν» από διαγωνισμό, δηλαδή από 3 έως μέχρι και 50 MW. Όσον αφορά τη δημοπρατούμενη ισχύ στους δύο διαγωνισμούς, στη διαδικασία για τα φωτοβολταϊκά θα «μεταφερθεί» και η ισχύς από τον προηγούμενο διαγωνισμό για «μεγάλα» φωτοβολταϊκά έργα, ο οποίος ακυρώθηκε. Στην περίπτωση των αιολικών, θα διατεθεί ισχύς από το «απόθεμα» που προβλέπεται από το 2019, στο πλαίσιο του «οδικού χάρτη» που έχει καταρτισθεί για τη λειτουργική ενίσχυση νέων έργων ΑΠΕ έως το 2020. 

Στις 15 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος κοινός διαγωνισμός για νέα έργα ΑΠΕ. Δικαίωμα συμμετοχής στον κοινό διαγωνισμό θα έχουν επενδυτές που προγραμματίζουν αιολικούς σταθμούς ισχύος άνω των 50 MW, φωτοβολταϊκούς άνω των 20 MW, φωτοβολταϊκά που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία fast track, καθώς και έργα με κοινό σημείο σύνδεσης. Η μέγιστη ισχύς προς δημοπράτηση έχει ορισθεί στα 600 MW, ενώ το επίπεδο ανταγωνισμού στο 40%. Κ.Δ. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα