Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 17:08
UPD:23:58

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 19/4/2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία, 8/5/2018 προέβη την 12/02/2019 σε αγορά 240 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 6.94 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.665,6 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΕΤΡΟ

Σχολιασμένα