CPI A.E. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. 28/12/2018

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018 15:18
UPD:23:58

‘'CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ''

ΓΕΜΗ: 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  28ης Δεκεμβρίου  2018.

 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘'CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ'' η οποία πραγματοποιήθηκε την 28/12/2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 παρέστησαν αυτοπροσώπως  ή με αντιπρόσωπό τους 8 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 6.717.046 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,80% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, συνεδρίασε εγκύρως και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής  χρήσης (1/7/2016 έως 30/6/2017), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

 

 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:  20% του συνόλου των κοινών, μετά ψήφου, μετοχών.

 

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του  Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

 

ΝΑΙ : 6.717.046       (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0        

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών  για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2017 - 30/6/2018.

 

Η γενική συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό λογιστή – ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2013 έως 30/6/2014.

 

ΝΑΙ : 6.717.046       (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0       

 

 

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών  για την χρήση 1/7/2018 έως 30/6/2019 και καθορισμός της αμοιβής των.

 

Η γενική συνέλευση εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές –λογιστές για την χρήση 1/7/2017 έως 30/6/2018 και καθόρισε την αμοιβή των.

 

ΝΑΙ : 6.717.046       (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0       

 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2017-30/6/2018, σύμφωνα με το  άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2018-30/6/2019 και για την εταιρική χρήση 1/7/2019-30/6/2020.

 

ΝΑΙ : 6.717.046       (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0       

 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2016-30/6/2017, σύμφωνα με το  άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2017-30/6/2018 και για την εταιρική χρήση 1/7/2018-30/6/2019.

 

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες, στην προηγούμενη χρήση αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στις χρήσεις 1/7/2017 – 30/6/2018 και 1/7/2018-30/06/2019.

 

ΝΑΙ : 6.711.260 (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0       

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α  παρ. 2  του ν. 2190/1920.

 

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και τις συμβάσεις του άρθρου 23α  παρ. 2  του ν. 2190/1920.

 

ΝΑΙ : 6.717.046       (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0       

 

ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών.

 

Παρασχέθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή  τους στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.

 

ΝΑΙ : 6.717.046       (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0       

 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο37 του Ν. 3693/2008.

 

 

Η γενική όρισε τα μέλη της επιτροπής  ελέγχου.

 

 

ΝΑΙ : 6.717.046       (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0       

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΣΠΙ

Σχολιασμένα