ΕSMA: Πώς θα γίνουν τα stress tests στα Αμοιβαία Χρηματαγοράς

Συστάσεις για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων - Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές
Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 10:42
UPD:10:42
Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Της Ιουλίας Ζαφόλια
izaf@naftemporiki.gr

Στη διασφάλιση κοινής και συνεπούς εφαρμογής του Κανονισμού που αφορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς αποσκοπούν οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αγορών και Αξιών (ΕSMA) αναφορικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Ως ακραίες καταστάσεις νοούνται διάφορες εξελίξεις όπως:

α) υποθετικές μεταβολές στο επίπεδο ρευστότητας των περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο του ΑΚΧΑ

β) υποθετικές μεταβολές στο επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο του ΑΚΧΑ, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών γεγονότων και των μεταβολών της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

γ) υποθετικές κινήσεις επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών

δ) υποθετικά επίπεδα εξαγοράς

ε) υποθετική αύξηση ή μείωση των διαφορών των τιμών μεταξύ των δεικτών με τους οποίους συνδέονται τα επιτόκια των τίτλων χαρτοφυλακίου

στ) υποθετικούς μακρο-συστημικούς κραδασμούς που επηρεάζουν την οικονομία στο σύνολό της.

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα