ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 08:30
UPD:23:53

 

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟΡΡΕΣ)

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του Ν. 3461/2006 η εταιρεία «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» (NISSOS) δηλώνει ότι στις 13.3.2018 απέκτησε συνολικά 60 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΚΟΡΡΕΣ έναντι 508 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 15.3.2018

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα