ΟΤΕ: Εγκρίθηκε επαναγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018 18:01
UPD:18:04
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως και ποσοστού 10% εγκρίθηκε σήμερα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ. Η απόφαση ελήφθη με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 78,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Συγκεκριμένα, προτείνεται η επαναγορά έως και 49.015.039 μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει ο ΟΤΕ σε κάθε χρονική στιγμή), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €1 (κατώτατη τιμή) έως €30 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης. Οι μετοχές θα αποκτώνται με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν ακόμη δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία. 

· Χορηγήθηκε ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920:

(α)  για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών («Service Arrangements») μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH), για την παροχή από τις δεύτερες συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2018, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαίσιο Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών», και 

(β) για την τροποποίηση της από 30 Σεπτεμβρίου 2014 Συμφωνίας Άδειας Χρήσης του Σήματος “Τ” (“License Agreement”) μεταξύ αφενός της Telekom Romania Communications S.A. και της Telekom Romania Mobile Communications S.A. (Δικαιοδόχοι) και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (Δικαιοπάροχος).

naftemporiki.gr 

Σχολιασμένα