Όγδοος διαδοχικός μήνας ανόδου για τον τζίρο της βιομηχανίας

Αύξηση 8,1% κατέγραψε ο γενικός δείκτης - Πάνω οι πωλήσεις 18 κλάδων της μεταποίησης
Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017 08:37
UPD:09:13
REUTERS/KOSTAS TSIRONIS

Από την έντυπη έκδοση

Νέα σημαντική άνοδο κατέγραψε ο τζίρος της βιομηχανίας τον περασμένο Ιούνιο, λόγω της ισχυρής ζήτησης από το εξωτερικό και ειδικά από τις χώρες εκτός Ευρωζώνης, ενώ σε θετικά, αλλά χαμηλότερα επίπεδα, κινήθηκαν οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του Ιουνίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2016, παρουσίασε αύξηση 8,1% έναντι μείωσης 10,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015. Ο βιομηχανικός τζίρος καταγράφει αύξηση για όγδοο διαδοχικό μήνα, από τον Νοέμβριο του 2016, ενώ ιδιαίτερα θετικό γεγονός αποτελεί το ότι από τους 24 κλάδους της μεταποίησης, οι 18 πέτυχαν αύξηση των πωλήσεων.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017 παρουσίασε μείωση 7,4%, ενώ ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2015 - Ιουνίου 2016, παρουσίασε αύξηση 10,3%, έναντι μείωσης 13,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του τζίρου στη Βιομηχανία κατά 8,1% τον Ιούνιο προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας και συγκεκριμένα:

* Την αύξηση κατά 11,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

* Την αύξηση κατά 8,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων: κλωστοϋφαντουργικών υλών, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων.

Επίσης, οι πωλήσεις προς την εγχώρια αγορά παρουσίασαν αύξηση κατά 2,3%, ενώ οι πωλήσεις προς το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 17,2%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως οι πωλήσεις προς τις χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 1% ενώ κατά 27,6% αυξήθηκαν οι πωλήσεις προς τις τρίτες χώρες.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 17,2% τον Ιούνιο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2016, προήλθε από την:

* Αύξηση κατά 10,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων, που οφείλεται στην αύξηση του δείκτη του κλάδου άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

* Αύξηση κατά 17,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών, λόγω της ανόδου των πωλήσεων των κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων, βασικών μετάλλων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα