Στο ΕΣΠΑ προγράμματα ναυτικής εκπαίδευσης

ΔΕΚΝ: Κονδύλια 48,9 εκατ. για κατάρτιση ανέργων, πρακτική άσκηση και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017 11:20
EPA/ANDREW THOMAS/RN/MOD

Από την έντυπη έκδοση 

Περαιτέρω ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα επιφέρει η ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 τριών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) του ΥΝΑΝΠ. Τα προγράμματα, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 48,935 εκατ. ευρώ, είναι τα ακόλουθα:

  • Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και Παροχής Επαγγελματικής Πιστοποίησης 2015-2017, με Κωδικό ΟΠΣ 5003003 που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Η διάρκεια του προγράμματος είναι για τη χρονική περίοδο 1-1-2015 έως 31-8-2017 και ο προϋπολογισμός 9.688.210,95 ευρώ.

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα