Σταθερά αυξητική πορεία για το brain drain

Ερευνα Adecco: Το 37% όσων δηλώνουν άνεργοι είναι εκτός αγοράς εργασίας τουλάχιστον επί δώδεκα μήνες
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 13:18
UPD:13:19
SOOC/Nikos Libertas

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ
semm@naftemporiki.gr

Η ενδυνάμωση της τάσης brain drain (το 1/3 του εργατικού δυναμικού αναζητά εργασία στο εξωτερικό), η αύξηση του χρόνου παραμονής εκτός αγοράς ανθρώπων που χάνουν τις θέσεις εργασίας τους και η αύξηση των εργαζομένων που δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί έστω και μια φορά εκτός αγοράς (58% φέτος από 54% πέρυσι) καταδεικνύουν τη ζοφερή κατάσταση στην οποία παραμένει η αγορά εργασίας παρά την ελαφρά βελτίωση των δεικτών ανεργίας. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στην έρευνα της Adecco «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα», που διενεργήθηκε τρίτη χρονιά φέτος, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών LMG (στο διάστημα 1/6/2017 έως 29/6/2017 σε δείγμα 903 ατόμων ηλικίας 18 έως 67 ετών).

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι 1 στους 4 (28%) συμμετέχοντες είναι εκτός αγοράς εργασίας, ενώ 3 στους 5 (58%) έχουν βρεθεί έστω και μία φορά εκτός αγοράς εργασίας, ποσοστό το οποίο εμφανίζει άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα 2 χρόνια - το αντίστοιχο ποσοστό για τα έτη 2016 και 2015 ανήλθε στο 54%. Σημαντικό εύρημα συνιστά η αύξηση που καταγράφεται στο χρονικό διάστημα μέχρι την επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας ενός ατόμου που μένει άνεργο. Tο 2017, ο χρόνος που αναφέρεται πως μεσολάβησε μέχρι την εύρεση νέας θέσης εργασίας για εκείνους που βρέθηκαν εκτός αγοράς είναι αυξημένος σε σχέση με το 2016. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 37% όσων δηλώνουν άνεργοι είναι εκτός αγοράς εργασίας τουλάχιστον 12 μήνες, στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι άνεργοι, τη δεδομένη περίοδο, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την επανατοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν (το αντίστοιχο ποσοστό το 2016 ήταν 34%).

To brain drain

Η ανοδική τάση που παρουσιάζει η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό συνεχίζεται σταθερά, ακολουθώντας την αυξητική πορεία των τελευταίων ετών. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα επιδιώκει να βρει εργασία εντός Ελλάδας, 1 στους 3 δηλώνει πως αναζητά εργασία στο εξωτερικό. Το σχετικό ποσοστό ανήλθε στο 11% των ερωτώμενων το 2015, έφτασε το 28% το 2016 και άγγιξε το 33% φέτος το 2017. Εκτός της ανοδικής τάσης εντοπίζονται και διαφορές ως προς τα αίτια της αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό κατά την τελευταία τριετία. Το 2017 και το 2016 οι «ευκαιρίες εξέλιξης» αποτέλεσαν τον κύριο λόγο που ωθεί τους εργαζομένους σε αναζήτηση εργασίας εκτός Ελλάδας, ενώ οι «καλύτερες αποδοχές» λειτούργησαν ως το βασικό κίνητρο το 2015. Σταθερά ως σημαντικούς λόγους αξιολογούν οι συμμετέχοντες τις περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις πολλαπλάσιες ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρονται στο εξωτερικό, καθώς και το γεγονός ότι, κατά την άποψή τους, στο εξωτερικό επικρατούν καλύτερες συνθήκες εργασίας.  

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα