Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Νέοι Επιστήμονες» από το 2007

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2006 15:54

«Το 2007, με συγκροτημένη και στοχευμένη πολιτική ενίσχυσης των ενεργητικών μορφών απασχόλησης εκτιμώ ότι θα δούμε την ανεργία να πέφτει κάτω και από το 8%.

Για τον σκοπό αυτό μελετούμε και σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε από τη νέα χρονιά:

- Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Νέοι Επιστήμονες», ειδικά για ανέργους από τον επιστημονικό κλάδο, για πρώτη φορά στη χώρα μας, με στόχο να επωφεληθούν 4.000 πτυχιούχοι, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες.

- Την κινητροδότηση των εργοδοτών που επιθυμούν να ενημερώνουν τον ΟΑΕΔ για τις κενές θέσεις εργασίας της επιχείρησής τους, ώστε να καλυφθούν με άτομα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες και κατάρτιση.

- Την απλούστευση των διαδικασιών πιστοποίησης της ιδιότητας του ανέργου, η οποία μπορεί να αποδεικνύεται και μέσω της φορολογικής δήλωσης», ανακοίνωσε ο υφυπουργός Απασχόλησης Γεράσιμος Γιακουμάτος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα