Η Lyktos αποκτά το 21,49% της Παγκρήτιας

«Πράσινο φως» στην εταιρεία του Μιχάλη Σάλλα για συμμετοχή στη συνεταιριστική τράπεζα
Κυριακή, 14 Μαΐου 2017 21:35
UPD:21:37

Την Παρασκευή, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσω του SSM, έδωσαν το «πράσινο φως» για την απόκτηση του 21,49% της Παγκρήτιας.

Σχέδιο ανάπτυξης της Παγκρήτιας Τράπεζας τίθεται σε κίνηση μετά τη λήψη της σχετικής άδειας για τη συμμετοχή της Lyktos Participations του Μιχάλη Σάλλα ως στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Την Παρασκευή, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσω του SSM, έδωσαν το «πράσινο φως» για την απόκτηση του 21,49% της Παγκρήτιας.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Lyktos Μιχάλης Σάλλας, «η συμμετοχή μας στην Παγκρήτια αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης μας στην οικονομία της Κρήτης, στη δυναμική των συνεταιριστικών τραπεζών, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας συνολικότερα. Άμεσος στόχος μας είναι να στηρίξουμε τη διοίκηση της τράπεζας στην εκπόνηση ενός σχεδίου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος για την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την προάσπιση των συμφερόντων των 84.000 μεριδιούχων-μετόχων μας και την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας».

Για τον κ. Σάλλα η συμμετοχή στην Παγκρήτια αποτελεί αναπτυξιακό στοίχημα, με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και εκτιμά ότι ο πρωτογενής τομέας, αλλά και η μεταποιητική βιομηχανία στον χώρο της αγροδιατροφής, ο τουρισμός, οι μεταφορές, ο πολιτισμός κ.ά. είναι ορισμένοι από τους πυλώνες όπου μπορεί να επενδύσει μία περιφερειακή τράπεζα

To Lyktos Group έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις στο asset management, μέσω της εταιρείας Wealth που έχει υπό διαχείριση κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ, επενδύσεις στον χώρο της οινοποιίας μέσω της Σεμέλη Α.Ε, στην ασφάλεια, με την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της ESA Security Solutions, στον τουρισμό και στις καινοτόμες τεχνολογίες, και στον τραπεζικό χώρο, ως στρατηγικός επενδυτής στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 

Στο εννεάμηνο του 2016 τα μετά από φόρους κέρδη της Παγκρήτιας διαμορφώθηκαν σε 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 0,4 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2015 και 3,2 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης 2015. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αυξήθηκε στο 9,52% έναντι 8,78% στις 31/12/2015 και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 92,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις 31/12/2015.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα