Eurobank: Κομβικής σημασίας η άμεση ενεργοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 18:51
UPD:18:59
EUROKINISSI/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Οι εκτιμήσεις της μελέτης υποστηρίζουν την αναγκαιότητα περαιτέρω σημαντικής ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους από τους πιστωτές του επίσημου τομέα.

Κομβικής σημασίας για την ενδεχόμενη ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης του ευρωσυστήματος χαρακτηρίζει μελέτη της Eurobank την άμεση ενεργοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων, τονίζοντας ότι παρότι το πακέτο αποδείχθηκε πιο ενισχυμένο σε σχέση με τις προγενέστερες εκτιμήσεις, δεν κρίνεται επαρκές για την επίτευξη συνθηκών μεσομακροχρόνιας βιωσιμότητας.

Όπως αναφέρεται στην ειδική μελέτη που επιμελήθηκε ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας Πλάτων Μονοκρούσος η άμεση ενεργοποίηση των μέτρων είναι σημαντική για την ενδεχόμενη ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα δημιουργούσε συνθήκες διευκόλυνσης της πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίων πριν την ολοκλήρωση του υφιστάμενου προγράμματος προσαρμογής.

«Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν προς όφελος όχι μόνον της Ελλάδας αλλά και των διεθνών πιστωτών της χώρας καθώς θα μπορούσε να διευκολύνει την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους μετά το πέρας του τρέχοντος προγράμματος και να αποτρέψει την ανάγκη περεταίρω σημαντικής χρηματοδότησης της Ελλάδας από τον επίσημο τομέα από τα μέσα του 2018 και εντεύθεν» σημειώνεται.

Οι εκτιμήσεις της μελέτης υποστηρίζουν την αναγκαιότητα περαιτέρω σημαντικής ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους από τους πιστωτές του επίσημου τομέα. Αυτό κρίνεται αναγκαίο για την  αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων χρηματοδότησης που θα αντιμετωπίσει το ελληνικό δημόσιο μετά το 2018.

Οι βασικές στοχεύσεις μια τέτοιας ελάφρυνσης θα έπρεπε, μεταξύ άλλων, να συμπεριλαμβάνουν:

  • δημιουργία του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,
  • σημαντική εξοικονόμηση πόρων (σε όρους καθαρής παρούσας αξίας) από τη μείωση των δανειακών αναγκών του ελληνικού δημοσίου μεσοπρόθεσμα, και
  • αντιστάθμιση του κινδύνου που πηγάζει από το ενδεχόμενο απρόβλεπτων μεταβολών στα διατραπεζικά επιτόκια Euribor (και τα επιτόκια δανεισμού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ESM/EFSF) που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού δημόσιου χρέους.  

Ένα νέο πακέτο ελάφρυνσης του χρέους, επισημαίνει η μελέτη, θα μπορούσε δυνητικά να δομηθεί με τρόπο που θα ήταν συμβατός με το πλαίσιο που συμφωνήθηκε στο Eurogroup της 25ης Μαΐου έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής θέσης της χώρας ακόμη και στην περίπτωση μιας μελλοντικής χαλάρωσης του υφιστάμενου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου (πρωτογενές πλεόνασμα 3.5% του ΑΕΠ από το 2018 και εντεύθεν).

Η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του κατάλληλου πακέτου ελάφρυνσης χρέους (έστω σταδιακά και υπό προϋποθέσεις) θα μπορούσε να συμβάλει στην ταχύτερη εμπέδωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο αγορών από το Ευρωσύστημα διαπραγματεύσιμου χρέους στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (PSPP), η παρούσα μελέτη υποστηρίζει ότι αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, υπό προϋποθέσεις το πρώτο εξάμηνο του 2017.  

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η συνολική ονομαστική αξία ελληνικών τίτλων που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο εν λόγω πρόγραμμα από το Μάρτιο του 2017 (και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του) υπολογίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, στα 3δισ. που θα ισοδυναμούσε με ποσό μεγαλύτερο από την ετήσια αξία του τρέχοντος όγκου ημερησίων συναλλαγών ελληνικών κυβερνητικών τίτλων στην δευτερογενή αγορά. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα