485 εκατ. ρευστό και «κούρεμα» υποχρεώσεων στη Μαρινόπουλος

MoU: Κλείνει σήμερα το deal για τη διάσωση από τη Σκλαβενίτης του μεγαλύτερου δικτύου λιανικής
Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016 07:46
UPD:09:23
Eurokinissi/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Από την έντυπη έκδοση 

Των Πλάτωνα Τούλου και Σοιφίας Εμμανουήλ 

Με χρηματοδότηση περίπου μισού δισ. ευρώ και με γενναίο κούρεμα σε υποχρεώσεις συνολικού ύψους 1,820 δισ. ευρώ κλείνει, όπως όλα δείχνουν, το deal της χρονιάς για τη διάσωση της Μαρινόπουλος, με στρατηγικό επενδυτή τη Σκλαβενίτης και τις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες να ολοκληρώνουν σήμερα τον κύκλο των εγκρίσεων του σχεδίου διάσωσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank είπε το «OK» χθες, σε συνέχεια της θετικής γνωμοδότησης της Eurobank, με αποτέλεσμα να απομένει πλέον να αποφανθούν και οι διοικήσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς. Οι πληροφορίες θέλουν το θέμα να έχει ήδη περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές των δύο τραπεζών και όλα δείχνουν ότι θα καταλήξει θετικά για τις επιδιώξεις των αιτούντων, καθώς ακόμη και κάποιοι ενδοιασμοί για το επιτόκιο -περίπτωση μιας εκ των τραπεζών- φαίνεται να ξεπερνιούνται. Εξάλλου, πρόκειται για την τράπεζα με τη μικρότερη έκθεση στο «άνοιγμα» της Μαρινόπουλος.

Η ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας που θα δώσει τη δυνατότητα στη Σκλαβενίτης να λάβει τραπεζική χρηματοδότηση 360 εκατ. ευρώ και με τη διάθεση επιπλέον 125 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια) να υλοποιήσει το σχέδιο εξυγίανσης της Μαρινόπουλος, θα αποτελέσει ένα καλό νέο για την αγορά -κατά μία έννοια-, αν κρίνει κανείς από την πληθώρα εμπλεκομένων μερών στη συμφωνία, αλλά και ότι από την έκβαση της υπόθεσης εξαρτάται η βιωσιμότητα πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας και δεκάδων προμηθευτών της Μαρινόπουλος που βρέθηκαν στα όρια της χρεοκοπίας.

Οι υποχρεώσεις

Η διαχείριση αυτών των υποχρεώσεων είναι το πιο σημαντικό project στην προσπάθεια επανεκκίνησης της αλυσίδας έπειτα από πολύμηνη παρακμή. Ας σημειωθεί ότι η κύρια αίτηση προσφυγής της Μαρινόπουλος για υπαγωγή στο καθεστώς προστασίας του πτωχευτικού νόμου περιελάμβανε συνολικές υποχρεώσεις 1,324 δισ. ευρώ, αλλά αν συνυπολογιστούν οι υποχρεώσεις και των άλλων τριών εταιρειών του ομίλου που κατέθεσαν σχετικό αίτημα οι συνολικές υποχρεώσεις προσαυξάνονται κατά 490,6 εκατ. ευρώ [Αφοί Μαρινόπουλοι Συμμετοχών (196 εκατ. ευρώ), Express Μ (275 εκατ. ευρώ) και Ξυνός (19,6 εκατ. ευρώ)] φθάνοντας το 1,8 δισ. ευρώ.

Ποιες είναι οι βασικές παράμετροι της συμφωνίας

  • Συμμετέχουν 2 λιανέμποροι (η Σκλαβενίτης ως στρατηγικός επενδυτής και η Μαρινόπουλος ως οφειλέτης) και 4 τράπεζες (Εurobank, Αlpha Bank, Πειραιώς και Εθνική)
  • Θα παρασχεθούν δάνεια 360 εκατ. ευρώ με χαμηλά επιτόκια και 125 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια της Σκλαβενίτης
  • Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ, χρήματα εκ των οποίων το 1,3 δισ. ευρώ αφορά τη Μαρινόπουλος, τα 196 εκατ. ευρώ την Αφοί Μαρινόπουλοι Συμμετοχών, τα 275 εκατ. ευρώ την Express Μ και τα 19,6 εκατ. ευρώ την Ξυνός
  • Αναμένεται να επέλθει κούρεμα 40%-50% στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές
  • Έως και στο 100% δύναται να ανέλθει ο έλεγχος της νέας εταιρείας από τη Σκλαβενίτης
  • Το δίκτυο της Σκλαβενίτης αποτελείται από 111 σημεία πώλησης λιανικής, 9 χονδρικής και 38 Χαλκιαδάκης
  • Το δίκτυο της Μαρινόπουλος αποτελείται από 109 Carrefour Express, 225 Carrefour Μαρινόπουλος και 33 hypermarket Carrefour, καθώς και επιπλέον 110 καταστήματα franchise

Το σχέδιο διάσωσης που λαμβάνει χώρα μέσω της διαδικασίας των άρθρων 106β και 106θ του πτωχευτικού νόμου προβλέπει τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού των τεσσάρων προαναφερόμενων εταιρειών της Μαρινόπουλος σε ένα νομικό σχήμα, το οποίο θα ελέγχεται μετοχικά από τη Σκλαβενίτης, πιθανότατα 100% - αν και υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρεί κι ένα μικρό ποσοστό η οικογένεια Μαρινόπουλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο 106θ για τη μεταβίβαση επιχείρησης του οφειλέτη (ν. 3588/2007) προβλέπει μεταξύ άλλων ότι σε περίπτωση που μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης του οφειλέτη, μεταβιβάζεται στον αποκτώντα το ενεργητικό της επιχείρησης μέρος των υποχρεώσεων, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις κατά περίπτωση εξοφλούνται από το τίμημα της πώλησης της επιχείρησης ή του μέρους της, διαγράφονται, ή στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους της επιχείρησης παραμένουν ως υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται.

Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι στη νέα εταιρεία (με νέο ΑΦΜ) που θα ελέγχει η Σκλαβενίτης θα περάσουν όλες οι υποχρεώσεις όλων των εταιρειών του ομίλου Μαρινόπουλου που έχουν αιτηθεί υπαγωγή στο άρθρο 99. Βέβαιο είναι επίσης το «κούρεμα» των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, που πιθανολογείται ότι θα κυμανθεί σε ένα εύρος 40%-50%, ενώ κάποιες υποχρεώσεις θα πληρωθούν μετρητοίς.

Το ρευστό

Στη νέα εταιρεία που θα ελέγχει η Σκλαβενίτης καλείται σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης να εισφέρει κεφάλαια ύψους 125 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων άμεσα τα 2/3 περίπου αυτού του ποσού και μετά από ένα χρόνο τα υπόλοιπα. Οι τράπεζες θα εκδώσουν δάνειο δεκαετούς διάρκειας ύψους 360 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 1,5% και εξόφληση του μεγαλύτερου μέρους στη λήξη του, διατηρώντας ταυτόχρονα δικαιώματα όπως από μερίσματα, κεφαλαιοποίηση του δανείου με απόκτηση μεριδίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιθανή μετοχοποίηση της εταιρείας. Η option για τις τράπεζες ανέρχεται στο 25% της νέας εταιρείας.

Επομένως η νέα εταιρεία θα διαθέτει συνολικά κεφάλαια 485 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διαχειριστεί ως κεφάλαιο κίνησης και για εξόφληση μέρους των υποχρεώσεών της - αφού θα έχει αναλάβει υποχρεώσεις της Μαρινόπουλος προς προμηθευτές, διαχειριστές ακινήτων, στα οποία στεγάζονται καταστήματα του δικτύου, εργαζόμενους κ.ο.κ.

Προοπτικές

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας -της οποίας όλες οι λεπτομέρειες αναμένεται να γνωστοποιηθούν επισήμως με την ολοκλήρωση του κύκλου εγκρίσεων του σχεδίου διάσωσης της Μαρινόπουλος από τις τράπεζες και την υπογραφή σχετικού μνημονίου (MoU) με τη Σκλαβενίτης εντός των ημερών- θα ισχυροποιήσει τη θέση της τελευταίας στο οργανωμένο λιανεμπόριο, προσδίδοντάς της μέγεθος σημαντικού παίκτη με προοπτικές σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Αν και είναι σαφές ότι της πολυσυζητημένης συμφωνίας θα ακολουθήσει ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης του δικτύου, με συγχωνεύσεις ή/και κλείσιμο καταστημάτων, μια πρόχειρη αριθμητική πράξη δείχνει την εκτόξευση των μεγεθών της Σκλαβενίτης σε έναν όμιλο με πάνω από 2,5 δισ. τζίρο, περισσότερα από 500 σημεία πώλησης και 20.000 εργαζόμενους.

Σήμερα, η εταιρεία πραγματοποιεί ετήσιο τζίρο 1,74 δισ. ευρώ, αριθμεί συνολικά 111 σημεία πώλησης λιανικής, 9 χονδρικής, ενώ το δίκτυο ενισχύει με 38 σημεία η κρητική αλυσίδα Χαλκιαδάκης. Από την άλλη μεριά, η αλυσίδα Μαρινόπουλος, με δυναμική τζίρου στα 550 εκατ. ευρώ (με βάση ετησιοποιημένες εκτιμήσεις του περασμένου Μαΐου ή 1,4 δισ. ετήσιο τζίρο το 2014 χωρίς να συμπεριλαμβάνονται θυγατρικές και franchise), διαθέτει συνολικά 367 καταστήματα, εκ των οποίων 109 Carrefour Express, 225 Carrefour Μαρινόπουλος και 33 hypermarket Carrefour κι επιπλέον 110 franchise.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα