Αύξηση 4,1% στα κέρδη της ΕΥΔΑΠ

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 09:17
UPD:09:20
INTIME NEWS/ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Κατά 4,1% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το έτος χρήσης 2015, «αναγκάζοντας» την εταιρεία να προτείνει αυξημένο μέρισμα κατά 5%.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 43,7 εκατ. ευρώ έναντι 42 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω της θετικής επίδρασης του αναβαλλόμενου φόρου - ως συνέπεια της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%.

Επιπλέον, το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 13,5% από 12,9% το 2014. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) συρρικνώθηκαν κατά 4,4% και ανήλθαν στα 83,8 εκατ. ευρώ έναντι 87,6 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 56,3 εκατ. ευρώ από 63,5 εκατ. ευρώ προηγουμένως, σημειώνοντας μείωση κατά 11,3%.

Τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων συνέχισαν την καθοδική τους πορεία, ως αποτέλεσμα του προσανατολισμού της εταιρείας για τον περιορισμό των εξόδων. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα 236,7 εκατ. ευρώ, έναντι 238,4 εκατ. ευρώ το 2014 (-0,7%).

Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε σταθερός, καθώς διαμορφώθηκε στα 324,2 εκατ. ευρώ έναντι 326,4 εκατ. ευρώ το 2014, απορροφώντας την εφαρμογή των χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της ΕΥΔΑΠ και την παραχώρηση απευθείας τιμολόγησης δήμων κατά μήκος του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος, στην ΕΥΔΑΠ Παγίων Ν.Π.Δ.Δ.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε τέλος, να προτείνει την αποκοπή μερίσματος 0,21 ευρώ ανά μετοχή.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα