Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015 09:06
UPD:23:53

 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

 

Αύξηση κατά 4,3% στα μετά από φόρους κέρδη παρουσίασε η ΕΥΔΑΠ το εννεάμηνο  του 2015, διαμορφωμένα στα 42,3 εκατ. ευρώ από 40,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% επηρέασε σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά Ευρώ 10 εκατ. περίπου, βελτιώνοντας τα κέρδη μετά φόρων.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε στα 245 εκατ. ευρώ από 246,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014, παρουσιάζοντας μικρή μείωση  κατά 0,6%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 71,8 εκατ. ευρώ από 73,6 εκατ. ευρώ το  εννεάμηνο του 2014 μειωμένα κατά 2,5%. Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων, υποχώρησε περαιτέρω στα 171,9 εκατ. ευρώ έναντι 172,5 εκατ. ευρώ το 2014.

Επίσης μειωμένα παρουσιάστηκαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 41,5 από 46,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 49,9 εκατ. ευρώ από 58 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας μείωση κατά 14,1% κυρίως λόγω της επίδρασης του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος κατά 3 εκατ. ευρώ και της προαναφερόμενης μείωσης του EBIT.

 

 

 

 

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 01.01.2015 – 30.09.2015 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.eydap.gr.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα