Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε

 

Σύμβολο: ΜΟΤΟ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: Εμπόριο ->Εξειδ/νο Λιαν. Εμπ.

|

Δείκτες: ASI  ΔΕΜ  FTSEA  FTSEMSFW  ΓΔ  ΣΑΓΔ  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

Διαφορά

 

Συν.Όγκος

Όγκος τελ.πράξης

Ογκος πακέτων

Τζίρος

Πράξεις

Τελευταία Ενημέρωση

Αγορά Εντολές:

x

Πώληση Εντολές:

x

Saleside

Bid Ask Ratio

Ανοιγμα τελευτ. δημοπρ.

Ογκος ανοιγ. τελ. δημ.

Προηγ. Κλείσιμο

Μέσος σταθμικό

Εμπορευσιμότητα

Κεφαλαιοποίηση

Αρ. Μετοχών

Διαφορά %