Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 30 Απριλίου 2007 15:47

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ: Ανω των 17 εκ. ευρώ για πάνω από 1.100 επιχειρήσεις

Εκπροσωπώντας τον υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος, συμμετείχε, στο Διεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Congress 2007 με θέμα «Η πρόσκληση της Ποιότητας στις προκλήσεις της Κοινωνίας», που διοργάνωσε το περιοδικό ποιότητας Eco Q.

Στην ομιλία του ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε την ολοκληρωμένη πολιτική Ποιότητας, που εφαρμόζει το υπουργείο Ανάπτυξης που αποβλέπει:

1. Στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας

2. Στη σύγκλιση των εθνικών υποδομών ποιότητας με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές

3. Στην προστασία των καταναλωτών και της Δημόσιας Υγείας από τη χρήση επισφαλών προϊόντων

4. Στην προστασία γενικά του περιβάλλοντος.

Οπως τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, πρόκειται για στόχους-αρχές που βρίσκονται στην καρδιά του ευρωπαϊκού πλαισίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και για την επίτευξη των οποίων το υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνει μέτρα που αποβλέπουν ειδικότερα:

1. Στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω ειδικών προγραμμάτων του ΕΠΑΝ, για την ενσωμάτωση συστημάτων ποιότητας, ασφάλειας και πιστοποίησης, σε συνδυασμό με την απαραίτητη εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων φορέων

2. Στην ηθική και υλική επιβράβευση των επιχειρήσεων που ενσωματώνουν τέτοια συστήματα

3. Στην αποτελεσματική αναδιοργάνωση όλων των φορέων - ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ, ΕΙΜ κλπ - που εμπλέκονται στο σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης της Ποιότητας.

4. Στην άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου της αγοράς

Η στρατηγική αυτή του υπουργείου Ανάπτυξης, τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς:

I. Υλοποιείται, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, το έργο Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης της Αγοράς, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ. Μέσα στο 2006 έγινε η προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού και έχει ήδη ξεκινήσει το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

II. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ έχουν ενισχυθεί

- 1.824 επιχειρήσεις για την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 10,6 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του έκτου κύκλου του προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί 925 επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 13,1 εκατ. ευρώ.

- 252 επιχειρήσεις για την εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, συνολικού προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ.

III. Ιδιαίτερα σημαντική δράση, είναι η δράση 3.2.2 του ΕΠΑΝ Επιβράβευση Επιχειρήσεων με το Εθνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αρίστευσης, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

IV. Βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας το τεύχος της προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση για τις ωφέλειες από την ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας.

V. Ενισχύονται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες και αναμορφώθηκε ριζικά το Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητας για την Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ).