Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 11:57

EY: Χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των θεσμικών και την ετοιμότητα επιχειρήσεων για μετασχηματιστικές καινοτομίες

Χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των θεσμικών επενδυτών και στον βαθμό ετοιμότητας των επιχειρήσεων διαπιστώνει έρευνα της EY για τις μετασχηματιστικές καινοτομίες. 

Χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των θεσμικών επενδυτών και στον βαθμό ετοιμότητας των επιχειρήσεων διαπιστώνει έρευνα της EY για τις μετασχηματιστικές καινοτομίες. 

Η έρευνα, The CEO imperative: in this Transformative Age, seize the upside of disruption or be disrupted, διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιες επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μια διπλή στρατηγική, η οποία θα υποστηρίζει την κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ενώ, παράλληλα, θα δημιουργεί νέα, μετασχηματιστικά επιχειρησιακά μοντέλα.   

Όπως προκύπτει από αυτήν η μεγάλη πλειονότητα, δηλαδή ποσοστό 67% των θεσμικών επενδυτών θέλει να δει τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν έργα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μετασχηματιστικές καινοτομίες, ακόμη και αν περικλείουν κινδύνους και ενδέχεται να μην αποδώσουν βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, μόνο το 50% των CEOs αναφέρει ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να εκμεταλλευτούν τις αλλαγές και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι καινοτομίες αυτές.

Στην έρευνα συμμετείχαν 101 CEOs των 5.000 μεγαλύτερων παγκόσμιων επιχειρήσεων και 100 παγκόσμιοι θεσμικοί επενδυτές, που διαχειρίζονται κεφάλαια μεγαλύτερα τους ενός δις δολαρίων, και διερευνά τη δυναμική των μετασχηματιστικών προκλήσεων. Ενώ CEOs και θεσμικοί επενδυτές συμφωνούν ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες αποτελούν την κύρια πηγή μετασχηματισμού. Οι απόψεις τους διίστανται σχετικά με τη δεύτερη πηγή μετασχηματισμού. Για τους θεσμικούς επενδυτές, είναι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ, για τους CEOs, είναι οι μεταβαλλόμενες συμπεριφορές των πελατών.

Η διερεύνηση σε βάθος τεσσάρων βασικών διαστάσεων της ετοιμότητας των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν τις μετασχηματιστικές αλλαγές, αναδεικνύει σημαντικά κενά:

Ενδυνάμωση της ηγεσίας: Μόνο το 54% των CEOs αναφέρει ότι είναι οι ίδιοι οι βασικοί υπεύθυνοι για τη μετασχηματιστική ατζέντα της επιχείρησης.

Εταιρική κουλτούρα: Μόνο το 43% των CEOs δίνει μια «καλή» ή «πολύ καλή» βαθμολογία στις επιχειρήσεις του ως προς τις επενδύσεις εξερευνητικού χαρακτήρα, σε έργα με μακροπρόθεσμη απόδοση (Return On Investment - ROI), οι οποίες ενδέχεται να μην αποφέρουν βραχυπρόθεσμα οφέλη.

Καινοτόμες πρακτικές και δυνατότητες: Η διάθεση εσωτερικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και η ανάπτυξη αυτόνομων μονάδων καινοτομίας αποτελούν τα πιο αδύνατα σημεία, ως προς την ετοιμότητα των επιχειρήσεων για καινοτομίες, καθώς μόνο το 39% και το 31% των CEOs, αντίστοιχα, δίνουν μια «καλή» ή «πολύ καλή» βαθμολογία.

Εξωτερική αίσθηση και συνεργασία: Μόνο το 33% έδωσε στις εταιρείες τους μια «καλή» ή «πολύ καλή» βαθμολογία ως προς τις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις, με στόχο την εξοικείωση με νέες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

«Μια σειρά από δυνάμεις, με καταλύτες την τεχνολογία και την καινοτομία, μετασχηματίζουν δημιουργικά το επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και την οικονομία στο σύνολό της, με τους μετασχηματισμούς αυτούς να παίρνουν διαστάσεις χιονοστιβάδας» σχολιάζει ο Παναγιώτης Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος. Αναφερόμενος στην Ελλάδα τονίζει πως «είναι λογικό στη χώρα μας κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων να τείνουν να επικεντρώνονται στη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων και στους βραχυπρόθεσμους δείκτες».

Ο κ. Παπάζογλου προσθέτει, ωστόσο, πως καθώς  αναζητούμε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, που θα δίνει έμφαση και στην καινοτομία, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να επανεξετάσουν όσα μέχρι σήμερα θεωρούμε δεδομένα και να αναζητήσουν τρόπους αξιοποίησης των μετασχηματιστικών αλλαγών και των νέων τεχνολογιών. «Είναι, πλέον, σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να ανακόψει το τραίνο της τεχνολογικής προόδου· οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες για να ανέβουν όταν περάσει μπροστά τους» προειδοποιεί.