Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 12:05

Χρεώσεις: Νέος τρόπος υπολογισμού κατανάλωσης ρεύματος

Αναπροσαρμογή των κλιμάκων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στους λογαριασμούς ρεύματος, και των χρεώσεων που ισχύει για κάθε μία, προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων. Την ίδια στιγμή, η τροπολογία αίρει τον υφιστάμενο τρόπο υπολογισμού, ο οποίος είχε ως συνέπεια να αυξάνεται υπέρογκα η επιβάρυνση σε περιόδους υψηλής κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα συνέβη πέρυσι τον χειμώνα.
 

Από την έντυπη έκδοση

Αναπροσαρμογή των κλιμάκων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στους λογαριασμούς ρεύματος, και των χρεώσεων που ισχύει για κάθε μία, προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων. Την ίδια στιγμή, η τροπολογία αίρει τον υφιστάμενο τρόπο υπολογισμού, ο οποίος είχε ως συνέπεια να αυξάνεται υπέρογκα η επιβάρυνση σε περιόδους υψηλής κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα συνέβη πέρυσι τον χειμώνα.

Έτσι, πλέον, όταν ένας καταναλωτής θα ξεπερνά κάποια κλίμακα χρέωσης, θα επιβαρύνεται με την υψηλότερη τιμή για τις κιλοβατώρες που υπερβαίνουν τη συγκεκριμένη κλίμακα, και όχι για ολόκληρη την κατανάλωσή του. Αντίθετα, με το έως σήμερα ισχύον καθεστώς, η χρέωση είναι ενιαία, κάτι που σημαίνει πως ο καταναλωτής επιβαρύνεται με την υψηλότερη τιμή για όλες τις κιλοβατώρες που «έκαψε».

Παράλληλα, οι κλίμακες χρέωσης γίνονται τρεις, έναντι τεσσάρων που υπάρχουν σήμερα. Έτσι, η πρώτη κλίμακα καλύπτει τετραμηνιαία κατανάλωση 0-1.600 KWh και έχει χρέωση 6,9 ευρώ ανά MWh, η δεύτερη αφορά καταναλώσεις 1.601-2.000 KWh και έχει χρέωση 50 ευρώ ανά MWh, ενώ η τρίτη καλύπτει τις καταναλώσεις πάνω από 2.001 KWh, οι οποίες θα επιβαρύνονται με 85 ευρώ ανά MWh. Παράλληλα, στις νέες χρεώσεις περιλαμβάνεται και μεταβολή της νυχτερινής οικιακής κατανάλωσης, η οποία θεωρείται πιο ορθό να αντιμετωπίζεται ομοιόμορφα με την κατανάλωση ημέρας, αλλά με διακριτή χρέωση.    [SID:11565263]