Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2006 12:09

Χρηματοδότηση 366 επιχειρήσεων ΚΕΥΔ

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας ενέκρινε, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 2.7.5 του ΕΠΑΝ «Επιχειρηματικά σχέδια για την αύξηση της εξωστρέφειας υφιστάμενων ΜΜΕ & ΠΜΕ κλάδων ΚΕΥΔ», τη χρηματοδότηση 366 Επενδυτικών Προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 42.911.403,03 ευρώ και συνολικής δημόσιας δαπάνης 23.601.271,67 ευρώ. Από αυτές 154 αφορούν την Περιφέρεια Αττικής και 212 την υπόλοιπη χώρα. Υποβλήθηκαν 384 προτάσεις για ένταξη.

Η ανωτέρω δράση, προκηρύσσεται για πρώτη φορά και αποβλέπει στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στην παραγωγική λειτουργία των εντασσομένων στο πρόγραμμα επιχειρήσεων, των κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας, Ενδυσης, Υπόδησης και Δέρματος (ΚΕΥΔ), προκειμένου αυτές (οι επιχειρήσεις), να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που η απελευθέρωση του εμπορίου με τρίτες χώρες -κυρίως της Απω Ανατολής- δημιούργησε, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, με συνέπεια, η μεταφορά των δραστηριοτήτων τους σε όμορες χώρες.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι του προγράμματος αυτού είναι:

- ο εκσυγχρονισμός της αλυσίδας ανάπτυξης και παραγωγής.

- η βελτίωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με παρεμβάσεις στον τομέα marketing αξιοποιώντας τα σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.

- η ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων που ενσωματώνουν γνώση, δημιουργικότητα και ποιότητα.

- η βελτίωση της τεχνογνωσίας στους τομείς σχεδιασμού και πωλήσεων.

Στο site www.ggb.gr δημοσιεύεται ο πίνακας με τις επιχειρήσεις, οι προτάσεις των οποίων επιχορηγούνται. Οι εντασσόμενες προτάσεις θα επιχορηγηθούν με ποσοστό 55% του συνολικά εγκριθέντος προϋπολογισμού τους.