Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2016 10:04

Lamda Development: Εντός δύο ετών η καταβολή του 51% του τιμήματος για το Ελληνικό

Εντός δύο ετών από τη μεταβίβαση των μετοχών του «Ελληνικού» θα καταβληθεί το 51% του τιμήματος, σύμφωνα με όσα διευκρινίζει η Lamda Development, σε σχετική της ανακοίνωση.

Εντός δύο ετών από τη μεταβίβαση των μετοχών του «Ελληνικού» θα καταβληθεί το 51% του τιμήματος, σύμφωνα με όσα διευκρινίζει η Lamda Development, σε σχετική της ανακοίνωση.

Επισημαίνει μάλιστα, ότι το υπογραφέν μνημόνιο προβλέπει επιτάχυνση των επενδύσεων, προκειμένου το 80% των προγραμματισμένων έργων να έχει υλοποιηθεί εντός 12 ετών.

Παράλληλα, αναμένεται να αναπτυχθούν έργα κοινωφελούς χαρακτήρα, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια προηγουμένων ενημερώσεων σχετικά με τη σύμβαση μεταβίβασης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» (εφεξής η «Σύμβαση»), η «LAMDA DEVELOPMENT S.A.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συνεπεία του από 07.06.2016 Μνημονίου Συναντίληψης, αφενός μεν η καταβολή του τιμήματος καθίσταται εμπροσθοβαρής και ως εκ τούτου το 51% του τιμήματος θα καταβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών, αφετέρου δε, θα  επιταχυνθούν οι επενδύσεις, προκειμένου ποσοστό 80% να υλοποιηθεί εντός δώδεκα ετών, με παράλληλη ανάπτυξη έργων κοινωφελούς χαρακτήρα, εκτιμώμενου προϋπολογισμού €1,5 δισ.